نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با ما

ارتباط با ما


 

آدرس: اهواز، ابتدای بلوار گلستان، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، اتاق 108 ، دفتر معاونت پژوهش و فناوری

تلفن:  06133330022فکس: 06133332040

تلفن داخلی:  2124

پست الکترونیک معاونت پژوهش و فناوری:

 pajhoohesh@scu.ac.ir