نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه

جلسات هفته پژوهش و فناوری سال 1398

 

جلسه کمیته علمی استانی  هفته پژوهش و فناوری سال 1398

چهارشنبه :  22/08/1398

ساعت:   13

محل جلسه : سالن ریاست دانشگاه