نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه برگزاری سمینارها در سایر سازمان ها سال 95

برنامه برگزاری سمینارها در سایر سازمان ها سال 95


« عناوین سخنرانی های پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در هفته پژوهش سال 1395»

نام ارائه دهنده

موضوع سمینار

تاریخ

ساعت

محل

دکتر سیمین دهقان مدیسه

نقش پساب آبزی پروری بر رودخانه

20/9/95

10 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

مهندس هوشنگ انصاری

چالش های صید میگو در آب های استان خوزستان طی یک دوره 5 ساله( از 1390 تا 1394)

21/9/95

10 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

مهندس منصور نیلساز

تاثیرات خشکسالی بر منابع آبهای داخلی استان خوزستان و پیامدهای آن آبزی پروری

22/9/95

10 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

مهندس فرحناز کیان ارثی

کاربرد نانوذره سلنیوم در صنعت آبزی پروری

24/9/94

10 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

دکتر حسین هوشمند

ایمنی زیستی در مزارع پرورش میگو

23/9/95

10 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

دکتر مینا آهنگرزاده

بررسی فاکتورهای حدت در باکتری آئروموناس هیدروفیلا

27/9/95

10 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

مهندس سارا سبزعلیزاده

بررسی توان خودپالایی رودخانه گرگر

28/9/95

10 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

دکتر مهرداد محمدی دوست

ارزیابی مقاومت میگو پاسفید غربی تغذیه شده با جلبک گراسیلاریا کورتاکا در مواجه با ویروس بیماری لکه سفید                                         

 

28/9/95

11 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

دکتر سمیرا ناظم رعایا

تاثیر نور حین تکامل لاروی برخی از ماهیان استخوانی پرورشی

29/9/95

10 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

دکترمحمد یونس زاده فشالمی

روشهای  نوین آبزی پروری  

29/9/95

11 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

مهندس لفته محسنی نژاد

تأثیر جیره های غذایی مختلف بر طول و وزن ماهی کپور علفخوار

30/9/95

10 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

دکترسید عبدالصاحب مرتضوی زاده

بررسی وتحلیل وضعیت تکثیر و پرورش ماهیان بومی دراستان خوزستان سید عبدالصاحب

30/9/95

11 صبح

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور