نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی دانشکده ادبیات

برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی دانشکده ادبیات


برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سمینارها

دانشگاه/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

سازمان میراث فرهنگی

خانم افسانه زمانی 

کارآفرینی و تأثیر آن بر گردشگری استان خوزستان

16/9/87

15-14

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی

دکترکامران رضائی جعفری

درآمدی بر ریخت آفرینی شهری، ارتباط درختان و ساختمانها

16-15

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی

دکتر مرضیه اطهاری

Une double quete chez valery:narcissique ou narcisseneique

18-16

آقای عباس امام

آشنایی با دو فرهنگنامه کهن و ناشناخته

انگلیسی – فارسی، فارسی – انگلیس، بریتانیا

17/9/87

8:45-8

مهندس علی شجاعیان

Web GIS، زمینه‌ها وکاربردها

9:30-8:45

دکترمحمدرضا صالحی مازندرانی

جلوه‌های آرایه‌های بدیهی در لطایف و شوخ‌ طبعی‌ها

10:15-9:30

مکان : آمفی تأتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سمینارهای روز یکشنبه مورخ 17/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی

 دکتر پروین‌ گلی‌زاده

دعا و نیایش از دیدگاه مولانا

10:45-10:15

دکتر علیرضا جلیلی‌فر

What Blurbs Can Do: Generic and Linguistic analyses

11:30-10:45

باشگاه گردشگری – فرهنگی خوزستان

خانم آزاده خراسانی

شهر باستانی دوراونتاش زیگورات چغازنبیل با محوریت آثار و اشیاء بدست آمده با وجه تصمیم استان خوزستان در شهرهای آن

12-11:30

آقای شکان نظام‌پور

طبیعت گردی در خوزستان، تجربه‌ها و چالش‌ها

12:30-12

خانم رضوان یعقوبی‌فر

شناخت مراسم قهوه‌خوری اعراب خوزستان

14:30-14

آقای نیما قنبرپور

بررسی سفرهای ماجرا جویانه در ایران و خوزستان

15-14:30

دانشگاه پیام نور

دکتر الخاص ویسی

Pragmatic Interprelation of Prosedy in persian

15:30-15

مکان : آمفی تأتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سمینارهای روز دوشنبه مورخ 18/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

 

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی

دکتر نجف‌علی‌رضائی‌آباده

بررسی فعل مرکب از دیدگاه ساختار گرایان

10-9

دکتر شهرام جلیلیان

چگونگی رمز گشایی سنگ نوشته‌های میخی پادشاهان هخامنشی

11-10

دکتر محمدزمان خدایی

نفوذ هنری ایران در هند

12-11

دکترسیدجمال‌موسوی‌شیرازی

Existentialisme et litterature

16-14

دکترمسعود نذری دوست

Le roman et la sciété

18-16

 

مکان : آمفی تأتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی