نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ملاقات با مدیران پژوهشی سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان

برنامه ملاقات با مدیران پژوهشی سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان


جدول زمانی ارتباط مستقیم با مدیران بخش پژوهش سازمانها و دستگاههای اجرایی استان

ردیف

نام‌ مدیر

سمت

تاریخ

ساعت

1

آقای مهندس رستی

مدیر تحقیقات و فناوری شرکت فولاد خوزستان

یکشنبه 26/9/85

12-10

2

آقای مهندس محمدی

کارشناس ارشد امور پژوهش و توسعه شرکت ملی حفاری

یکشنبه 26/9/85

12-10

3

آقای مهندس هاشمی

مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

یکشنبه 26/9/85

12-10

4

آقای مهندس شجاعی

معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

یکشنبه 26/9/85

12-10

5

آقای دکتر نادری

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

یکشنبه 26/9/85

11-10

6

آقای مهندس اشکانی

معاون طرح و برنامه گروه ملی صنعتی فولاد ایران

دوشنبه 27/9/85

10:30-9:30

7

آقای دکتر خواجه زاده

معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دوشنبه 27/9/85

12-10

8

آقای مهندس عبادی

رییس پژوهشکده تعلیم و تربیت سازمان آموزش و پرورش استان

دوشنبه 27/9/85

12-10

9

آقای بسی خاسته

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

دوشنبه 27/9/85

12-10

10

آقای مهندس محمودی راد

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

دوشنبه 27/9/85

12-11

11

آقای مهندس رییس پور

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای

سه شنبه 28/9/85

11-9

12

آقای مهندس خواجه ساهوتی

مدیر تحقیقات و استانداردهای مهندسی آب سازمان آب و برق

سه شنبه 28/9/85

11-9

13

آقای مهندس شهرویی

مدیر تحقیقات سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان

سه شنبه 28/9/85

11-9

14

آقای مهندس تراهی

معاون پژوهشی موسسه خرماو میوه های گرمسیری

سه شنبه 28/9/85

12-9

15

آقای مهندس خادمی

مدیر کل راه و ترابری خوزستان

سه شنبه 28/9/85

12-9

16

آقای مهندس پورعابد

ریاست پژوهشکده تکنولوژی جهاد دانشگاهی خوزستان

سه شنبه 28/9/85

12-10

17

آقای مهندس داودی

کارشناس ارشد حوزه مدیریت شرکت سهامی مخابرات خوزستان

چهارشنبه 29/9/85

13-12

18

آقای مهندس باقری

سرپرست امور پژوهشی شرکت گاز استان

چهارشنبه 29/9/85

12-10                                                              


مکان: نمایشگاه هفته پژوهش، غرفه معاونت پژوهشی یا غرفه سازمانهای مربوطه

زمان: 25 الی 29 آذرماه 1385