نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ملاقات با مدیران پژوهش دانشگاه شهید چمران

برنامه ملاقات با مدیران پژوهش دانشگاه شهید چمران


 جدول زمانی ارتباط مستقیم با مدیران پژوهشی دانشگاه و معاونین پژوهشی دانشکده‌ها

مکان: نمایشگاه هفته پژوهش، غرفه معاونت پژوهشی

زمان: 25 الی 29 آذرماه 1385

ردیف

نام

 

سمت

تاریخ

ساعت

1

آقای دکترعصاره

مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

سه شنبه 28/9/85

13-11

2

آقای دکترحاجی‌دولو

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

دوشنبه 27/9/85

10-9

3

آقای دکترنایبی

مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه

یکشنبه 26/9/85

12-10

4

خانم دکترپوررضا

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

یکشنبه 26/9/85

12-11

5

آقای دکتردستگیر

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد

چهارشنبه 29/9/85

12-11

6

خانم دکترشهنی‌ییلاق

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم‌تربیتی

سه شنبه 28/9/85

12-11

7

آقای دکترشکوهی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات

یکشنبه 26/9/85

12-10

8

آقای دکترحاجیکلایی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

سه شنبه 28/9/85

12-10

9

آقای دکترشیشه‌ساز

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی

سه شنبه 28/9/85

12-10

10

آقای دکتر شیشه‌بر

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

چهارشنبه 29/9/85

13-12

11

آقای دکتر زرگر

رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

سه شنبه 28/9/85

11-10

12

آقای دکتر کاظمی‌نژاد

مدیر دفتر توسعه فناوری نانو دانشگاه (کارگاه نانو آمفی تاتر علوم)

یکشنبه 26/9/85

12-9

13

خانم دکتر کسمتی

رییس موزه علم و طبیعت دانشگاه

سه شنبه 28/9/85

12-10

14

آقای دکتر ترسلی

مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه

یکشنبه 26/9/85

12-10

15

آقای دکتر پیغان

مدیر چاپ و انتشارات دانشگاه

سه شنبه 28/9/85

12-11

16

آقای دکتر مرتضوی

مدیر مرکز محاسبات دانشگاه

یکشنبه 26/9/85

12-10

17

آقای دکتر مرادی

مدیر مرکز تحقیقات و اکتشافات حفاری

دوشنبه 27/9/85

12-10

18

آقای دکتر بهبهانی نژاد

مدیر دفتر پژوهشی گاز

سه شنبه 28/9/85

12-10