نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ملاقات با مدیران پژوهش دانشگاه شهید چمران

 جدول زمانی ارتباط مستقیم با مدیران پژوهشی دانشگاه و معاونین پژوهشی دانشکده‌ها

مکان: نمایشگاه هفته پژوهش، غرفه معاونت پژوهشی

زمان: 25 الی 29 آذرماه 1385

ردیف

نام

 

سمت

تاریخ

ساعت

1

آقای دکترعصاره

مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

سه شنبه 28/9/85

13-11

2

آقای دکترحاجی‌دولو

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

دوشنبه 27/9/85

10-9

3

آقای دکترنایبی

مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه

یکشنبه 26/9/85

12-10

4

خانم دکترپوررضا

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

یکشنبه 26/9/85

12-11

5

آقای دکتردستگیر

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد

چهارشنبه 29/9/85

12-11

6

خانم دکترشهنی‌ییلاق

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم‌تربیتی

سه شنبه 28/9/85

12-11

7

آقای دکترشکوهی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات

یکشنبه 26/9/85

12-10

8

آقای دکترحاجیکلایی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

سه شنبه 28/9/85

12-10

9

آقای دکترشیشه‌ساز

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی

سه شنبه 28/9/85

12-10

10

آقای دکتر شیشه‌بر

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

چهارشنبه 29/9/85

13-12

11

آقای دکتر زرگر

رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

سه شنبه 28/9/85

11-10

12

آقای دکتر کاظمی‌نژاد

مدیر دفتر توسعه فناوری نانو دانشگاه (کارگاه نانو آمفی تاتر علوم)

یکشنبه 26/9/85

12-9

13

خانم دکتر کسمتی

رییس موزه علم و طبیعت دانشگاه

سه شنبه 28/9/85

12-10

14

آقای دکتر ترسلی

مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه

یکشنبه 26/9/85

12-10

15

آقای دکتر پیغان

مدیر چاپ و انتشارات دانشگاه

سه شنبه 28/9/85

12-11

16

آقای دکتر مرتضوی

مدیر مرکز محاسبات دانشگاه

یکشنبه 26/9/85

12-10

17

آقای دکتر مرادی

مدیر مرکز تحقیقات و اکتشافات حفاری

دوشنبه 27/9/85

12-10

18

آقای دکتر بهبهانی نژاد

مدیر دفتر پژوهشی گاز

سه شنبه 28/9/85

12-10