نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های بازدید از صنایع سال86

برنامه های بازدید از صنایع سال86


« برنامه بازدید ارتباط با صنایع به مناسبت هفته پژوهش و فناوری 1386 »

کلیه دانشجویان علاقمند جهت ثبت نام و حضور در برنامه به محل­های تعیین شده مراجعه نمایند

ردیف

نوع برنامه

تاریخ بازدید

آخرین مهلت ثبت نام

محل ثبت نام و هماهنگ کننده

زمان و محل حرکت

1

بازدید از سردخانه کوثر

18/9/86

16/9/86

گروه مکانیک

(اتاق آقای دکتر نقره آبادی)

8 صبح پارکینگ دانشکده مهندسی

2

بازدید از تأسیسات شرکت ملی حفاری

19/9/86

17/9/86

مرکز تحقیقات حفاری

8 صبح پارکینگ دانشکده مهندسی

3

شرکت توسعه آب و نیروی ایران

(پروژه سد گتوند)

20/9/86

18/9/86

گروه زمین شناسی

(اتاق آقای مهندس میرزایی)

8 صبح درب ورودی دانشکده علوم

4

بازدید نیروگاه زرگان

21/9/86

19/9/86

گروه مکانیک

(اتاق آقای دکتر نقره آبادی)

8 صبح پارکینگ دانشکده مهندسی

توجه: ظرفیت هر یک از بازدیدها 35 نفر تعیین گردیده است.