نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان جوان و پیشکسوت هفته پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز آذرماه 1384

برگزیدگان جوان و پیشکسوت هفته پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز آذرماه 1384


برگزیدگان جوان و پیشکسوت هفته پژوهش و فناوری

          معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

 آذرماه 1384

 

الف.پژوهشگران جوان                                                        

 

ردیف

دانشکده

برگزیدگان

مرتبه علمی

گروه آموزشی

 

 

1

 

 

علوم

دکتر حمید گله داری

استادیار

زیست شناسی

دکترعلیرضا زراسوندی

استادیار

زمین شناسی

دکتر سعادت رستگار زاده

استادیار

شیمی

داود افشار

مربی

فیزیک

2

کشاورزی

دکترسیدعلی موسوی جرف

استادیار

گیاه پزشکی

 

3

 

مهندسی

دکترمرتضی بهبهانی نژاد

استادیار

مکانیک

دکتر علی نایبی

استادیار

مکانیک

 

01 تاریخ استخدام در دانشگاه شهید چمران اهواز سال 1380 به بعد (فعالیتای پژوهش چهار سال اخیر)

 

 

 

ب.پژوهشگران پیشکسوت

 

ردیف

دانشکده

برگزیدگان

مرتبه علمی

گروه آموزشی

1

 

دامپزشکی

دکتر لیلی نبوی

استادیار

پاتوبیولوژی

دکتر محمود جمشیدیان

استاد

پاتوبیو لوژی

2

علوم تربیتی و

روانشناسی

دکتر منجیه شهنی ییلاق

استاد

روانشناس

3

علوم ریاضی وکامپیوتر

دکتر قاسم تارمست

دانشیار

آمار

4

کشاورزی

دکتر فرخی نژاد

دانشیار

گیاهپزشکی

 

02 حداقل دارای20 سال سابقه در دانشگاه وسالهای قبل به این عنوان انتخاب نشده باشند.