نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان دانشکده ‌ها در هفته پژوهش و فناوری آذرماه 1386

برگزیدگان دانشکده ‌ها در هفته پژوهش و فناوری آذرماه 1386


 برگزیدگان دانشکده ‌ها در هفته پژوهش و فناوری

 آذرماه 1386

ردیف

برگزیده

دانشکده

مرتبه علمی

1

دکتر حسن فروغی

ادبیات و علوم انسانی

استاد

2

دکتر محسن دستگیر

اقتصاد و علوم اجتماعی

دانشیار

3

دکتر محمود شکیب انصاری

الهیات و معارف اسلامی

استاد

4

دکتر محسن قنبرزاده

تربیت بدنی و علوم ورزشی

استادیار

5

دکتر نعیم آلبوغبیش

دامپزشکی

استاد

6

دکتر مرتضی زرگرشوشتری

علوم

استاد

7

دکتر مسعود صفایی مقدم

علوم تربیتی و روانشناسی

دانشیار

8

دکتر عبدالرحمن راسخ

علوم ریاضی

استاد

9

دکتر پرویز شیشه‌بر

کشاورزی

دانشیار

10

مهندس سعید ضیایی‌نژاد

منابع طبیعی بهبهان

مربی

11

دکتر محمود شفاعی بجستان

مهندسی علوم آب

استاد

12

دکتر حسین محمدولی سامانی

مهندسی

استاد

    بسیجی پژوهشگر سال 86 : جناب آقای دکتر سید علی موسوی جرف، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه - دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری 1386