نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری 22-17 آذرماه 1386

برگزیدگان کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری 22-17 آذرماه 1386


برگزیدگان کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری

22-17 آذرماه 1386

ردیف

محور انتخاب

برگزیده/برگزیدگان

مرتبه علمی

دانشکده

1

پژوهشگر بازنشسته فعال

 

دکتر محمد جعفر پاک سرشت

استاد

علوم تربیتی و روانشناسی

 

 

2

 

چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی و موثرترین راهنمایی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

 

دکتر سعید برومند نسب

دکتر ناهید پوررضا

دکتر محمدرحیم‌‌حاجیکلایی

استاد

استاد

دانشیار

 

مهندسی علوم آب

علوم

دامپزشکی

 

چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی و موثرترین راهنمایی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

دکتر مهناز کسمتی

استادیار

 

 

علوم

 

 

 

چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی و موثرترین

راهنمایی پایان نامه‌های دکتری تخصصی

دکتر مهناز مهرابی‌زاده‌هنرمند

استاد

علوم تربیتی و روانشناسی

3

تالیف و ترجمه کتاب

دکتر محمد محمودیان‌شوشتری

مهندس رضا ابن جلال

استاد

استادیار

مهندسی

مهندسی علوم آب

4

چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی

دکتر محمد نوری

دکتر سیدمحمود کاشفی‌پور

استاد

دانشیار

دامپزشکی

مهندسی علوم آب

5

چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی

دکتر منصور زراء نژاد

دکتر فریدون صابری افشار

دانشیار

دانشیار

اقتصاد و علوم اجتماعی

دامپزشکی

6

ارایه مقاله در همایش‌های علمی

دکتر علی محمد آخوند علی

دکتر منصور فربد

استادیار

استادیار

مهندسی علوم آب

علوم

7

اجرای طرح‌های تحقیقاتی

دکتر شاپور مرادی

دکتر محمود جورابیان

استادیار

دانشیار

مهندسی

مهندسی

8

موثرترین راهنمایی پایان نامه‌های دکتری تخصصی

دکتر مسعود قربانپور

دکتر عباس ترسلی

دانشیار

استاد

دامپزشکی

علوم

9

موثرترین راهنمایی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

دکتر حسن دادخواه تهرانی

دکتر منصور میاحی

دانشیار

دانشیار

الهیات و معارف اسلامی

دامپزشکی

10

پژوهشگر جوان

دکتر بهمن مصلی نژاد

مهندس فاطمه ناصر  نخعی

استادیار

مربی

دامپزشکی

کشاورزی

11

فعالترین دانشکده از نظر فعالیت‌های پژوهشی

مهندسی علوم آب

-

-

12

فعالترین گروه از نظر فعالیت‌های پژوهشی

علوم درمانگاهی

-

دامپزشکی

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه - دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری 1386