نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهره‌برداری از آزمایشگاه تخصصی شبکه‌های گازرسانی در دانشگاه شهید چمران اهواز

بهره‌برداری از آزمایشگاه تخصصی شبکه‌های گازرسانی در دانشگاه شهید چمران اهواز


بهره‌برداری از آزمایشگاه تخصصی شبکه‌های گازرسانی در دانشگاه شهید چمران اهواز

با حضور مسئولان دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیران شرکت گاز استان خوزستان آزمایشگاه تخصصی شبکه‌های گازرسانی در دانشگاه شهید چمران اهواز به بهره‌برداری رسید.

در حاشیه افتتاح این آزمایشگاه دکتر بهبهانی نژاد مدیر مرکز تحقیقاتی شبکه‌های گازرسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه بیان کرد: مقدمات راه‌اندازی و طراحی آزمایشگاه تخصصی شبکه‌های گازرسانی از سال ۸۹-۸۸ شروع شد از این سال به بعد انجام طرح وارد فاز اجرایی گردید.

مدیر مرکز تحقیقاتی شبکه‌های گازرسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، ادامه داد: این آزمایشگاه باهدف انجام کلیه آزمایش‌های لازم برای بررسی شبکه گازرسانی ایجاد شد و در مقیاس صنعتی آن ساخته‌شده است. چنین الگویی برای اولین بار در این مقیاس انجام شده و نمونه ای که بتوان برای طراحی این آزمایشگاه از آن الگو برداری نمود، وجود نداشته است.

گفتنی است در آیین بهره‌برداری از آزمایشگاه تخصصی شبکه‌های گازرسانی در دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حقیقی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، عبدالله ابول پور مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان و جمعی از مسئولان و مدیران این شرکت و دانشگاه شهید چمران اهواز، حضور داشتند.