نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دعوت به جلسه معاونین پژوهشی دانشکده ها

دعوت به جلسه معاونین پژوهشی دانشکده ها


دعوت به جلسه معاونین پژوهشی دانشکده ها

بدین وسیله ازمعاونین پژوهشی  دعوت می گردد در جلسه ای که در روز سه شنبه 1398/07/09 ساعت 19 با حضور قائم مقام معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر سعادت فومنی، معاونان پژوهشی دانشگاه های استان و دستگاه های اجرایی در خصوص  نحوه حمایت بنیاد ملی نخبگان از هسته های دانشجویی مساله محور در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار می گردد، شرکت نمایند.