دوازدهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی آموزش،‌ پژوهش،‌ فناوری و نوآوری استان (مورخه 16 مهرماه1396)

دوازدهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی آموزش،‌ پژوهش،‌ فناوری و نوآوری استان (مورخه 16 مهرماه1396)


دوازدهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی آموزش،‌ پژوهش،‌ فناوری و نوآوری استان (مورخه 16 مهرماه1396)

 

 

بسمه تعالی

دوازدهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی آموزش،‌ پژوهش،‌ فناوری و نوآوری استان (مورخه 16 مهرماه1396)

شماره جلسه

تاریخ

مکان

مدت

شروع

پایان

12

16/7/1396

سالن جلسات استانداری

2ساعت

14

16

موضوع/ دستور جلسه:

1-      پیگیری مصوبات قبلی 2- تعیین زمان و مکان برگزاری مراسم هفته پژوهش و ساختار ستاد هفته پژوهش وفناوری 3- بررسی نقاط قوت و ضعف مراسم هفته پژوهش و ارائه پیشنهادات و ابتکارات جدید4- چگونگی برنامه ریزی و سازماندهی برای حضور فعال تر مخاطبین در مراسم هفته پژوهش 5- سایر موارد

ردیف

شرح / موضوع

ارائه دهنده/ مسئول پیگیری

1

مقرر  گردید دانشگاه های استان نسبت به تعیین میزان مشارکت خود در سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام نموده و به پارک علم و فناوری اطلاع دهند.

مراکز آموزش عالی استان

پارک علم وفناوری

2

مقرر گردید بنیاد ملی نخبگان مبلغ 500 میلیون ریال جهت برگزاری استارت آپ درزمینه ریزگردها اختصاص داده و همچنین طی جلساتی با استانداری، مدیریت بحران و جهاد دانشگاهی خوزستان راهکارهای تامین مابقی اعتبار مورد نیاز را بررسی نمایند.

جهاد دانشگاهی خوزستان

بنیاد ملی نخبگان

3

مقرر گردید با توجه به اهمیت بیماری­های تنفسی ناشی از ریزگردها امکان برگزاری یک رویداد تخصصی (استارتاپ) در استان برای بررسی ایده ها و طرح­های قابل اجرا توسط دانشگاه علوم پزشکی بررسی گردد.

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

4

مقرر گردیدگزارشی از وضعیت آموزشی دانشگاه های استان، ظرفیتهای اعلام شده و میزان ورودیهای دانشجویان، و علت عدم تکمیل ظرفیتها و ... توسط مراکز آموزش عالی استان ارائه گردد.

دانشگاه شهید چمران اهواز

5

مقرر گردید نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار در روزهای 9 الی 12 آذرماه درمحل نمایشگاه های بین المللی برگزار گردد.

کلیه دانشگاه هاو دستگاههای اجرایی

6

مقرر گردید برنامه های هفته پژوهش وفناوری در روزهای 18 الی 23 آذرماه برگزارگردد.

کلیه دانشگاه هاو دستگاههای اجرایی

7

مقرر گردید تجلیل از پژوهشگران برتر استانی در تاریخ 5 دیماه ساعت14 درسالن شهید هاشمی استانداری برگزار گردد.

کلیه دانشگاه هاو دستگاههای اجرایی

8

مسئولیت کمیته علمی هفته پژوهش وفناوری و برگزاری جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری بر عهده دانشگاه شهید چمران اهواز قرارگرفت.

دانشگاه شهید چمران اهواز

9

مقرر گردید پارک علم وفناوری استان مسئولیت برگزاری نمایشگاه  دستاوردهای پژوهشی وفن بازاروجشنواره ایده های برتر را درهفته پژوهش وفناوری سالجاری برعهده بگیرد.

پارک علم وفناوری

10

مقرر گردید اداره کل آموزش و پرورش استان، مسئولیت برگزاری جشنواره دانش آموزی درهفته پژوهش وفناوری سالجاری را برعهده بگیرد.

آموزش وپرورش استان

11

مقرر گردید مسئولیت کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی هفته پژوهش وفناوری برعهده روابط عمومی استانداری باشد.

روابط عمومی استانداری

12

مسئولیت کمیته اجرایی و دبیرخانه هفته پژوهش وفناوری برعهده دفتر آموزش و پژوهش استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

13

مقرر گردید سازمان برنامه و بودجه استان گزارشی از اعتبارات استانی پژوهش و فناوری درسال 95 را ارائه نماید.

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی