نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوشنبه 1385/9/27

دوشنبه 1385/9/27


دوشنبه 1385/9/27

هفتة پژوهش در دانشکده‌ها

برگزاری سمینارهای علمی و برنامه‌های اختصاصی در دانشکده‌ها

نمایش پرواز هواپیمایی مدل

توسط مرکز آموزش علوم و فنون و خدمات هوایی

زمان :  ساعت 10 صبح

مکان : دانشگاه شهید چمران - زمین چمن فوتبال