نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روزهای هفته سال 95

روزهای هفته سال 95


ایام هفته

تاریخ

نامگذاری روزها

یکشنبه

1395/09/21

پژوهش، فناوری و مدرسه

دوشنبه

1395/09/22

ایده برتر، سرمایه ملی

سه شنبه

1395/09/23

پژوهش، فناوری و صنعت

چهارشنبه

1395/09/24

پژوهش، فناوری و دانشگاه کارآفرین

پنج شنبه

1395/09/25

پژوهش، فناوری و حامیان پژوهش

جمعه

1395/09/26

پژوهش، فناوری و اقتدار ملی

شنبه

1395/09/27

پژوهش، فناوری، حوزه و دانشگاه

یکشنبه

1395/09/28

پژوهش، فناوری؛ اقدام و عمل

شعار هفته: پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری،  زیربنای اقتصاد مقاومتی