نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها و کارگاهها دانشکده تربیت بدنی سال 85

سمینارها و کارگاهها دانشکده تربیت بدنی سال 85


سمینارها 

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

دکتر محسن قنبرزاده

بررسی و مقایسه مجاری راههای هوایی(نای) در کارکنان
شرکت فولاد خوزستان

26/9/85

10:00
دکتر عبدالحمید حبیبی
بررسی تغییرات فشار خون در ورزش‌های مختلف
26/9/85
11:30
دکتر صدیقه حیدری‌نژاد
ارزیابی کارآیی دانشکده‌ها و گروههای تربیت بدنی در دانشگاههای دولتی با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها
26/9/85
14:00
دکتر مسعود نیک‌بخت
مقایسه تأثیر مصرف ویتامین 6B و تمرین هوازی بر علائم سندروم پیش قائدگی دختران دانشجو دانشگاه شهیدچمران
27/9/85
10:30-10:00
دکترعبدالرحمن مهدی‌پور
ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت‌بدنی مراکز آموزش‌عالی، دولتی کشور از دیدگاه دانش آموختگان رشته تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی
27/9/85
12:00-11:30
دکتر سعید شاکریان
نقش کربوهیدراتها در فعالیت‌های ورزشی مختلف
27/9/85
14:30-14:00

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

دکتر پریوش نوربخش

انگیزش شرکت در فعالیت‌های ورزشی

28/9/85

9:30-9:00

دکتر پروانه شفیع‌نیا

اهمیت ارزشیابی در برنامه درس تربیت بدنی

28/9/85

10:30-10:00

دکتر مهدی ضرغامی

بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی شهر اهواز و انطباق رفتارهای آنها با نرم‌های پذیرفته شده کلان شهر توسط ورزش

28/9/85

12:00-11:30

خانم پروین رمضانی

نتایج تحقیقی 25 ساله از نیروهای اجتماعی و مهارتی فوتبالیست‌های چپ پای ایران

28/9/85

14:30-14:00

 

مکان : دانشکده تربیت بدنی – سالن سمینا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارگاه های آموزشی :

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

تاریخ /مکان

ساعت

دکتر عبدالحمید حبیبی

ارزیابی ناهنجارهای اندام فوقانی با بهره‌گیری از تکنیک  Spinal MOSS

26/9/85

دانشکده تربیت بدنی -آزمایشگاه

9:00

دکتر سعید شاکریان

توزین وزنی در زیر آب (هیدرواستاتیک)

26/9/85

دانشکده تربیت بدنی -آزمایشگاه

12-10:30

دکتر محسن قنبرزاده

اندازه گیری و محاسبه حجم‌های اسپیرومتری در ورزشکاران و غیرورزشکاران  

 28/9/85

دانشکده تربیت بدنی -آزمایشگاه

9:00

دکتر مسعود نیکبخت

ثبت اطلاعات در سایت بین‌المللی ورزشی CIRC

28/9/85

دانشکده تربیت بدنی – سایت کامپیوتر

10:30

دکتر مهدی‌پور

حرکت درمانی در آب (ویژه آقایان)

28/9/85

دانشگاه علوم پزشکی - استخر

10:00