نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها و کارگاه های دانشکده دامپزشکی

سمینارها و کارگاه های دانشکده دامپزشکی


سمینارها

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

دکتر منصور میاحی

خطرات بهداشتی آنفلونزای طیور

26/9/85

9:00- 8:30

دکتر غریب ممبینی

بررسی  پنج ساله بیماریهای سل و بروسلوز استان خوزستان

26/9/85

9:40-9:10

دکتر مهرزاد مصباح

بررسی انگلهای ماهی‌بنی در تالاب شادگان و اثرات فاکتورهای درجه حرارت PH شوری و EC آب برروی آنها

26/9/85

10:20-9:50

دکتر مجتبی علیشاهی

واکسیناسیون ماهی قزل‌آلا در برابر بیماری استرپتوکوکوزیس

26/9/85

11:00-10:30

دکتر رضا آویزه

عوامل مؤثر بر طبقه‌بندی نژاد در سگ و گربه

27/9/85

9:00-8:30

دکتر حسین حمیدی نجات

بیماری توکوپلاسموزیس و اثرات آن بر ذهن و جسم

27/9/85

9:40-9:10

دکتر علی فضل آرا

بررسی مقایسه‌ای تراکم میکروبی شیرخام و استفاده از روش‌های مرجع، امپرانس و احیاء متیلن بلو

27/9/85

10:20-9:50

دکتر سیاوش مکتبی

اثرات حرارتی و غیرحرارتی ماکروویوپر باکتریها

27/9/85

11:00-10:30

 

نام سازمان

نام سخنران

موضوع

زمان

ساعت

موسسة تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه جنوب غرب

دکتر شاهرخ نوید‌پور

عقربهای خوزستان و معضلات ناشی از آنها

27/9/85

11:40-11:10

مکان: دانشکده دامپزشکی - آمفی تئاتر