نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها و کارگاه های دانشکده علوم

سمینارها و کارگاه های دانشکده علوم


سمینارها

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

مهندس مرادزاده

کاربرد داده‌های سنجش از دور در مطالعات کشاورزی و منابع طبیعی

26/9/85

9:30- 9

دکتر کاظم رنگزن

استفاده از اندیسهای ژئومورفولوژی جهت پهنه‌بندی زلزله خیزی شمال شوشتر با استفاده از سنجش از دور و GIS

26/9/85

10:30-10

دکتر بهمن سلیمانی

بررسی بافتهای میکروسکوپی پوش سنگ قمرن آسماری میدان آغاجری

26/9/85

11:30-11

دکتر محمد کوتی

کشف عناصر جدید و جزیره پایداری عناصر

27/9/85

10:30-10

خانم زهرا عباسی زاده

بررسی اثرات شبه بنزو دیازپیلی عصاره گل بابونه بر درد حاد و عدم حضور هسته پارازیگانتوسلولاریز در موش صحرایی

27/9/85

11:30-11

مهندس احسان آبشیرینی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و کاربرد آن در تصمیم‌گیری در GIS

28/9/85

9:30-9

دکتر حجت‌اله صفری

تحلیل ساختاری عمقی منطقه مسجدسلیمان

28/9/85

10:30-10

 مکان: دانشکده علوم – تالار دانش

دانشکده علوم

گارگاه‌های آموزشی - پژوهشی:

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

تاریخ/مکان

ساعت

دکتر ایرج کاظمی‌نژاد

نانو تکنولوژی

26/9/85

دانشکده علوم – آزمایشگاه مرکزی

12- 9  و

 17- 14

دکتر مهناز کسمتی

چگونگی دست‌یابی به مراکز مختلف مغزی در حیوان زنده

26/9/85

دانشکده علوم – گروه زیست‌

 

12- 9  

دکتر حبیب‌اله عصاره

نجوم رادیوئی

27/9/85

دانشکده علوم – گروه فیزیک

13- 10

دکتر زرگرشوشتری

 دکتر منصور فربد

ابررساناها و ساخت آنها

28/9/85

دانشکده علوم – گروه فیزیک

12- 9

18-14