نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارها و کارگاه های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سمینارها و کارگاه های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


گارگاه‌های آموزشی - پژوهشی:

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

تاریخ

ساعت

آقای محمدحسن عظیمی

راهبردهای جستجو در اینترنت 85

26/9/85

12:00-8:30

آقای علیرضا حاجی‌یخچالی

مسأله گشایش خلاق

26/9/85

16:00-14:00

دکتر سودابه بساک ‌نژاد

کاربرد عملی رفتار درمانی شناختی در بیماران افسرده و مضطرب

27/9/85

10:05-8:35

دکتر یوسفعلی عطاری

مشاوره خانواده

27/9/85

12:05- 10:35

دکتر نجمه حمید

کاربرد عملی روش آرامش عضلانی

27/9/85

16:00-14:00

 

 مکان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی – مرکز کامپیوتر