سیزدهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی آموزش،‌ پژوهش،‌ فناوری و نوآوری استان (مورخه 18دیماه 1396)

سیزدهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی آموزش،‌ پژوهش،‌ فناوری و نوآوری استان (مورخه 18دیماه 1396)


سیزدهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی آموزش،‌ پژوهش،‌ فناوری و نوآوری استان (مورخه 18دیماه 1396)

 

 

بسمه تعالی

سیزدهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی آموزش،‌ پژوهش،‌ فناوری و نوآوری استان (مورخه 18دیماه 1396)

شماره جلسه

تاریخ

مکان

مدت

شروع

پایان

13

18/10/1396

سالن جلسات استانداری

2ساعت

10

12

موضوع/ دستور جلسه:

1-      بررسی آیین نامه کارپژوهی 2- ارائه گزارش از کمیته هدفمندی آموزشهای مهارتی توسط اداره کل فنی وحرفه ای 3- برگزاری همایش امنیت پایدار درخوزستان4- برگزاری دومین مسابقات کشوری فناوری های صنعت آب و برق در اهواز 5- سایر موارد

ردیف

شرح / موضوع

ارائه دهنده/ مسئول پیگیری

1

مقرر  گردید آیین نامه کارپژوهی مجددا به اعضاء کارگروه ارسال، نظرات اعضاء گردآوری و درکمیته پژوهشی کارگروه متشکل از اعضاء اصلی کمیته و اعضای مدعو از بخش صنعت و معدن، پژوهشکده آبزی پروری جنوب خوزستان، مناطق نفت خیز، آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرارگرفته و تصویب آن به درکمیته منزله تصویب کارگروه تلقی گردد.

دانشگاه شهید چمران اهواز

2

مقرر گردید که اجرای طرح توانمندسازی نیروی بومی غرب کارون توسط کنسرسیومی متشکل از اداره کل فنی و حرفه ای و دانشگاه ها و مراکز تخصصی استان خوزستان اجرا شود.

کلیه دانشگاه ها و دستگاههای اجرایی

3

مقرر گردید پروپوزال "طرح مطالعاتی امکان سنجی آموزشهای مهارتی متناسب با قراردادهای نفتی وزارت نفت در استان" توسط اداره کل فنی و حرفه ای استان تهیه و جهت بررسی وتصویب در کمیته پژوهشی استان مطرح گردد و تصویب آن در کمیته به منزله تصویب کارگروه تلقی گردد.

اداره کل فنی و حرفه ای استان

4

مقرر گردید  اقدامات لازم جهت تصویب طرح توانمند سازی نیروی بومی استان در شورای اجتماعی کشور انجام شود.

اداره کل فنی و حرفه ای استان

5

مقرر گردید "طرح مطالعاتی سند توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای استان در برنامه ششم توسعه" توسط اداره کل فنی و حرفه ای استان تهیه و جهت بررسی وتصویب در کمیته پژوهشی استان مطرح گردد و تصویب آن درکمیته به منزله تصویب کارگروه تلقی گردد.

اداره کل فنی و حرفه ای استان

6

مقرر گردید دانشگاهها ومراکز آموزش عالی، سازمانها و صنایع استان اطلاع رسانی و تاکید مناسب جهت شرکت محققان، پژوهشگران و صاحب نظران در همایش "امنیت پایدار درخوزستان" که در اسفندماه سالجاری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میگردد را انجام دهند.

کلیه دانشگاه ها و دستگاههای اجرایی

7

مقرر گردید در هرکدام از جلسات کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان از دو ارگان درخواست شود گزارشی از فعالیتهای پژوهش و فناوری سازمان متبوع را ارائه نمایند.

دانشگاه شهید چمران اهواز

8

مقرر گردید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، سازمانها و صنایع استان از برگزاری دومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین صنعت آب و برق در اهواز حمایت لازم را بعمل آورند.

کلیه دانشگاه ها و دستگاههای اجرایی

9

مقرر گردید علت تاخیر در تایید پروژه های تحقیقاتی  اداره کل فنی و حرفه ای خوزستان با مسئولین سامانه سمات شورای عالی عتف بررسی شود.

دانشگاه شهید چمران اهواز