ضدعفونی کردن مکان ها برای پیش گیری از ابتلا به بیماری کرونا

ضدعفونی کردن مکان ها برای پیش گیری از ابتلا به بیماری کرونا


ضدعفونی کردن مکان ها برای پیش گیری از ابتلا به بیماری کرونا

یک لیوان وایتکس با ۵ لیوان آب در بطری یا ظرف مناسب مخلوط شود. بعد از اینکه سطوح عا