نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه در سالن امام رضا(ع) فعالیت خود را آغاز کرد . به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۱۷ برای بازدید عموم مردم دایر است . در این نمایشگاه شرکتهای بزرگ نفت و حفاری در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته حضور دارند و دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در راستای یکی از اهداف اصلی خود یعنی ارتباط دانشگاه و صنعت در این نمایشگاه حضور دارد. روز شنبه نیز تفاهم نامه ای میان دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت ملی حفاری ایران در زمینه همکاری مشترک به امضا خواهد رسید.

غرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه در سالن امام رضا(ع) فعالیت خود را آغاز کرد . به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۱۷ برای بازدید عموم مردم دایر است . در این نمایشگاه شرکتهای بزرگ نفت و حفاری در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته حضور دارند و دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در راستای یکی از اهداف اصلی خود یعنی ارتباط دانشگاه و صنعت در این نمایشگاه حضور دارد. روز شنبه نیز تفاهم نامه ای میان دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت ملی حفاری ایران در زمینه همکاری مشترک به امضا خواهد رسید.


غرفه دانشگاه شهید چمران اهواز در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه در سالن امام رضا(ع) فعالیت خود را آغاز کرد . به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۱۷ برای بازدید عموم مردم دایر است . در این نمایشگاه شرکتهای بزرگ نفت و حفاری در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته حضور دارند و دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در راستای یکی از اهداف اصلی خود یعنی ارتباط دانشگاه و صنعت در این نمایشگاه حضور دارد. روز شنبه نیز تفاهم نامه ای میان دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت ملی حفاری ایران در زمینه همکاری مشترک به امضا خواهد رسید.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص حضور دانشگاه در نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت و حفاری اظهار کرد: این نمایشگاه هر ساله برای معرفی دستاوردهای داخلی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی برگزار می شود و دانشگاه شهید چمران اهواز همواره در این نمایشگاه‌ها حضوری فعال دارد.

دکتر افشین قنبرزاده امروز در حاشیه این نمایشگاه در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود : در این نمایشگاه شرکت های داخلی تمامی توانمندی های خود را به نمایش می گذارند و این فضا در راستای حمایت از تولید داخل بسیار موثر است.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: دانشگاه شهید چمران اهواز در سال های اخیر به صورت حرفه ای وارد حوزه ساخت تجهیزات صنعت نفت ، گاز و حفاری شده که طراحی و ساخت سیمولاتور فوران گیر صنعت حفاری و طراحی و ساخت پمپ های میله ای مکشی و ساخت چندین نرم افزار از اقداماتی است که تاکنون توسط این دانشگاه انجام شده است.

وی بیان کرد : امسال نیز قرارداد دو پروژه بزرگ و بسیار مهم در زمینه ژئوشیمی سطحی با حجم ۱۵۰ میلیارد تومان امضا شده است.

قنبر زاده گفت: در دو سال اخیر ۶۵ پروژه در این حوزه به انعقاد قرارداد منجر شده که حجم این پروژه ها در مجموع ۱۷۰ میلیارد تومان است .

وی ادامه داد: دانشگاه شهید چمران اهواز جدای از بحث تحقیقاتی و اقدامات دانش بنیان ، در زمینه کارهای حرفه‌ای و اجرای پروژه نیز تجربه خوبی را کسب کرده  و توانمندی های بیشتری نیز در این زمینه دارد که در این نمایشگاه این توانمندی ها را معرفی می کند.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: موضوع تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از رسالت‌های اصلی این دانشگاه در سال‌های اخیر بوده است که در این زمینه موفقیت های خوبی نیز حاصل شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۷۰ شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز فعالیت می کنند که ۲۰ شرکت در زمینه نفت به صورت تخصصی کار می کنند که توانمندی های این شرکت ها در این نمایشگاه برای شرکت های بزرگ نفت و حفاری معرفی می شود.

قنبرزاده همچنین درخصوص امضای تفاهم نامه این دانشگاه با شرکت ملی حفاری ایران گفت: روز شنبه قرار است دانشگاه شهید چمران اهواز با شرکت ملی حفاری ایران تفاهم نامه همکاری مشترک  امضا کند.

وی بیان کرد: تاکنون چند پروژه موفق در زمینه صنعت حفاری توسط متخصصان دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شده و اکنون نیز تفاهم نامه ای در این زمینه امضا می شود و ابتدای سال آینده نیز انعقاد قرارداد دو پروژه دیگر در دستور کار است.