نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه کمیته علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز در کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد، تشکیل شد.

نخستین جلسه کمیته علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز در کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد، تشکیل شد.


نخستین جلسه کمیته علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز در کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد، تشکیل شد.

نخستین جلسه کمیته علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز با ساختار و آیین نامه جدید در کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد، تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در ابتدای جلسه دکتر علی حقیقی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  به بیان اهداف و رسالت کمیته علم‌سنجی پرداخت.

رئیس کمیته علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز، بیان کرد: در حال حاضر بیشترین دغدغه  دانشگاهیان، رتبه دانشگاه در سطح ملی و بین المللی است که باید در جهت بهبود آن تلاش کنیم.

 حقیقی، خاطرنشان کرد: تمرکز این کمیته باید بر شناسایی  شاخصهای رتبه بندی دانشگاهها و برنامه ریزی در جهت هماهنگی برای همسو شدن با رتبه بندیهای ملی و  بین المللی باشد.

دکتر نامداری رئیس کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر کمیته علم سنجی نیز اظهارکرد: که یکی از وظایف کمیته علم سنجی، سیاستگذاری و ارائه راه حل هایی برای معرفی پژوهشگران برتر جهت تشویق اعضاء هیات علمی است که با توجه به تنوع رشته ها در  دانشگاه شهید چمران اهواز، باید در این خصوص،  ماهیت رشته های مختلف را نیز از نظر تولیدات علمی در نظر داشته باشیم. 

در این جلسه مقرر شد که این کمیته کار کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری را نیز بر عهده داشته باشد.