نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشریه الکترونیک هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد

نشریه الکترونیک هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد


نشریه الکترونیک هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری سال ۹۸ نشریه الکترونیک این هفته در دانشگاه شهید چمران اهواز، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این نشریه گزارش‌هایی درباره عملکرد پژوهشی واحدهای مرتبط با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آورده شده است.

همچنین یادداشتی‌هایی به قلم اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوعات مرتبط با حوزه پژوهش در این نشریه منتشرشده است.