نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست خبری هفته پژوهش 1398

نشست خبری هفته پژوهش 1398


نشست خبری هفته پژوهش 1398

جلسه نشست خبری هفته پژوهش سال 1398

زمان: 1398/09/16

ساعت : 10 صبح 

محل برگزاری : سالن حوزه ریاست دانشگاه