نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته جهانی کارآفرینی

هفته جهانی کارآفرینی


هفته جهانی کارآفرینی

27 آبان 1398- اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

www.rlsconf.ir

نشانی دبیرخانه: اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز، مرکز رشد واحدهای فناوری، مرکز نوآوری و خلاقیت

 

در این رویداد هماهنگ، با تشویق افراد تلاش می‌شود تا نسل جدیدی از (نسل بعدی) کارآفرینان به راه‌اندازی کسب و کار فکر کنند و کسب و کار شخصی خود را آغاز کنند. یعنی از این طریق کمک کند ، کارآفرینان بالقوه را به عرصه کارآفرینی وارد نماید. عقیده بسیاری براین است که کمپین عظیم جهانی می‌تواند باعث ترفیع جایگاه کارآفرینی در اذهان و افکار گردد و مشوقی برای راه‌اندازی کسب و کار توسط عموم جامعه گردد. این رویداد مراسمی برای ارج نهادن به نوآوران و خالقان اشتغال است.