نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهشگران برتر هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

پژوهشگران برتر هیأت علمی دانشگاه شهید چمران


پژوهشگران برتر هفته پژوهش و فناوری

منتخب کمیتة علمی هفته‌ پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز

(25 تا 29 آذر ماه 1385)

کمیته علمی هفته پژوهش دانشگاه شهید چمران طی 7 جلسه‌  بررسی امتیازات فعالیتهای پژوهشی اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه (موجود در  بانک آمار و اطلاعات) افراد ذیل را در محورهای مختلف بعنوان پژوهشگران برگزیده اعلام نمود.

ردیف

محور انتخاب

برگزیدگان

مرتبه علمی

دانشکده

گروه آموزشی

1

تألیف یا ترجمه کتاب

دکتر یداله مهرعلیزاده

دانشیار

علوم‌تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی

دکتر عبدالکریم بهنیا

دانشیار

مهندسی علوم‌آب

آبیاری

2

چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی

دکتر علیرضا کیاست

دانشیار

علوم‌

شیمی

دکتر عزیزاله بهشتی

استاد

علوم

شیمی

3

چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی

دکتر منیجه شهنی‌ییلاق

استاد

علوم‌تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

دکتر امیر آینه‌بند

استادیار

کشاورزی

زراعت و اصلاح نبات

4

ارایه مقاله در همایش‌های خارجی

دکتر علی‌اصغر سراج

دانشیار

کشاورزی

گیاهپزشکی

دکتر نعیم آلبوغبیش

استاد

دامپزشکی

علوم‌پایه

5

ارایه مقاله در همایش‌های داخلی

دکتر بهمن مصلی‌نژاد

استادیار

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

دکتر علیرضا غدیری

استادیار

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

6

طرح‌های پژوهشی داخلی دانشگاه

دکتر نوراله معلمی

استادیار

کشاورزی

باغبانی

دکتر مسعود قربانپور

دانشیار

دامپزشکی

پاتوبیولوژی

7

طرح‌های پژوهشی مشترک با دستگاه‌های اجرایی

دکتر مهناز کسمتی

استادیار

علوم

زیست‌شناسی

دکتر بهرام علیزاده

استادیار

علوم

زمین‌شناسی

8

راهنمایی پایان‌نامه‌های دکتری تخصصی

دکترابراهیم سلیمان‌نژادیان

دانشیار

کشاورزی

گیاهپزشکی

دکتر لیلی نبوی

استادیار

دامپزشکی

پاتوبیولوژی

9

راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

دکتر فریدون صابری‌افشار

استادیار

دامپزشکی

علوم‌پایه

دکتر مصطفی چرم

استادیار

کشاورزی

خاکشناسی

10

پیشکسوتان

دکتر فریده عصاره

دانشیار

علوم‌تربیتی و روانشناسی

کتابداری

دکتر مهوش نوربخش

دانشیار

تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی

روانشناسی‌ ورزشی

11

پژوهشگر جوان

دکتر علی‌فضل آرا

استادیار

دامپزشکی

بهداشت و کنترل‌مواد غذایی

دکتر آرش مرادزادگان

استادیار

علوم

شیمی

12

پژوهشگر بازنشسته فعال

دکتر واهه میناسیان

استاد

کشاورزی

گیاهپزشکی

 

 

 

13

 

طرح‌های پژوهشی داخلی، ارایه مقاله در همایش‌های خارجی، ارایه مقاله در همایش‌های داخلی

دکتر منصور میاحی

دانشیار

دامپزشکی

علوم‌درمانگاهی

تألیف و ترجمه کتاب، پیشکسوتان

دکتر محمود شفاعی‌بجستان

استاد

مهندسی علوم‌آب

آبیاری

چاپ مقاله در مجلات‌علمی خارجی، سرپرستی پایان‌نامه‌های دکتری تخصصی

دکتر ناهید پوررضا

استاد

علوم

شیمی

اختراع و اکتشاف و ارایه مقاله در همایش‌های‌ خارجی

دکتر محمود جورابیان

دانشیار

مهندسی

برق

14

بسیجی پژوهشگر

دکتر رحیم پیغان

دانشیار

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

 پژوهشگران برگزیده دانشکده‌ها در هفته پژوهش و فناوری

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

(25 تا 29 آذر ماه 1385)

ردیف

دانشکده

برگزیدگان

مرتبه علمی

گروه آموزشی

1

کشاورزی

دکتر سیدعلی موسوی جرف

استادیار

گیاهپزشکی

2

مهندسی

دکترمحمد شیشه‌ساز

دانشیار

مکانیک

3

علوم

دکترحمداله صالحی

استادیار

فیزیک

4

دامپزشکی

دکترمسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری

دانشیار

پاتوبیولوژی

5

اقتصاد و علوم اجتماعی

دکتر سیدحسین سجادی

دانشیار

اقتصاد

6

الهیات ومعارف اسلامی

دکترمحمدحسین گنجی

استادیار

فقه‌ومبانی حقوق‌اسلامی

7

ادبیات و علوم انسانی

دکتر عبدالمجید حیاتی

استادیار

زبان انگلیسی

8

علوم تربیتی و روانشناسی

دکترمحمدجعفر پاک‌سرشت

دانشیار

علوم تربیتی

9

علوم ریاضی

دکتر فریبرز آذرپناه

استاد

ریاضی

10

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر پریوش نوربخش

دانشیار

مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی

11

مهندسی علوم آب

دکترسعید برومندنسب

دانشیار

آبیاری

12

منابع طبیعی بهبهان

مهندس احسان صیاد

مربی

جنگلداری