نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارشنبه 1385/9/29

چهارشنبه 1385/9/29


چهارشنبه 1385/9/29

اختتامیه و تقدیر از پژوهشگران سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی

(سالن اجتماعات دانشکدة علوم، ساعت 10 صبح)

05/10- 00/10

10/10- 05/10

15/10- 10/10

20/10- 15/10

25/10- 20/10

40/10- 25/10

50/10- 40/10

05/11- 50/10

15/11- 05/11

45/11- 15/11

00/12- 45/11

: تلاوت آیاتی از قرآن مجید

: پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

: اعلام برنامه

: سخنرانی ریاست محترم دانشگاه شهید چمران

: سخنرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

: سخنرانی آیت الله موسوی جزایری امام جمعه اهواز و نمایندة محترم ولی‌فقیه در استان خوزستان

: سخنرانی مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز

: سخنرانی مهندس زرینی مدیر عامل محترم شرکت سهامی مخابرات خوزستان

: سخنرانی مهندس هاشمی معاون محترم آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان

: اهداء جوایز به پژوهشگران نمونه دستگاههای اجرایی استان

: پذیرایی