کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی (18 بهمن 1396)

عنوان : کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی (18 بهمن 1396)
تاریخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۱۳:۲۱:۴۴