نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یکشنبه 1385/9/26

یکشنبه 1385/9/26


یکشنبه 1385/9/26

مراسم افتتاحیه نمایشگاه فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی در نگارخانة مهر

ادارة کل امور فرهنگی و فوق‌برنامه، ساعت 10 صبح

05/10 – 00/10

  10/10 – 05/10

25/10- 10/10

35/10- 25/10

45/10- 35/10

15/11- 45/10

15/11

 : تلاوت آیاتی از قرآن مجید 

: پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

: خیر مقدم معاون محترم امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

: گزارش کار نماینده محترم شورای دبیران انجمنهای علمی

: سخنرانی ریاست محترم دانشگاه یا معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

: اهداء جوائز به دانشجویان نمونه پژوهشگر

:  افتتاح رسمی نمایشگاه