نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21992

21992


 

برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

 

                ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

 

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سمینارها

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

دکتر عبدالرحمن مهدی‌پور

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران به ورزشهای همگانی

16/9/87

15-14

 دکتر پروانه شفیع نیا

بررسی انگیزه‌های شرکت دانشجویان در رشته‌های ورزشی انفرادی و اجتماعی در رقابت‌های ورزشی

17/9/87

10-8

‌دکتر محسن قنبرزاده

بازتاب‌های تنفسی در سطح آلوئولهای ریوی ورزشکاران و
غیر ورزشکاران

17/9/87

12-10

دکتر مهدی ضرغامی

ضرورت و نیاز پارک‌های ورزشی در کلان شهر بزرگ

17/9/87

13-12

خانم طاهره ازمشا

بررسی ابعاد رفتار رهبری مربیان والیبال دسته یک باشگاه‌های کشور

17/9/87

14:30- 13:30

دکتر عبدالحمید حبیبی

کاربرد علوم ارگونومی و آنتروپومتری در حرکات اصلاحی و درمانی

18/9/87

11:30 - 10

مکان : دانشکده تربیت بدنی اتاق سمینار

 
 
 

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

 دکتر صدیقه حیدری‌نژاد

ارزیابی کارآیی نسبی دانشکده‌های علوم‌انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و مقایسه آن با دانشکده تربیتی بدنی

18/9/87

13- 30: 11

 دکتر مسعود نیکبخت

تأثیر دو روش تمرینی مداوم و اینتروال بر VO2 max و ترکیب بدنی پسران 12- 9 ساله دارای اضافه وزن

18/9/87

14-13

خانم نرگس شریفی

چگونگی تعمیر و نگهداری (وسایل) کمک‌آموزشی(بدمینتن)

20/9/87

16-14

آقای سیدحسین مرعشیان

بررسی آگاهی مربیان رشته‌های مختلف ورزشی (کشتی، ژیمناستیک، دو با المپیک نوین)

20/9/87

17

-16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
  مکان : دانشکده تربیت بدنی اتاق سمینار

 

کارگاه های آموزشی :

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

مکان

تاریخ

ساعت

دکتر محسن قنبرزاده

ارزیابی عضلات چرخش دهنده ران در استحکام مفصل زانو

آزمایشگاه
دانشکده تربیت‌بدنی

16/9/87

16-14

خانم طاهره ازمشا

ارائه راهکارهای مقابله‌ای با تنیدگی شغلی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

سالن سمینار دانشکده‌تربیت‌بدنی

17/9/87

15-14

آقای سیدحسین مرعشیان

کارگاه کشتی(کاربرد IT تکنولوژی اطلاعات) در روشهای نوین آموزش کشتی

سالن کشتی دانشکده‌تربیت‌بدنی

20/9/87

 

14-13