نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21997

21997


برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

 

                ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

 

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سمینارهای یکشنبه مورخ 17/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده علوم‌تربیتی

 دکتر غلامرضا رجبی

اعتبار یابی مقیاس نگرش به عشق و انتخاب همسر دردانشجویان

9:30-8:50

دکتر منصور سودانی

اثر بخشی گشتالت درمانی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش عزت نفس در زنان بازنشسته آموزش و پرورش شهر بهبهان

10:15- 9:30

آقای عباس امان الهی فرد

مقایسه میزان اعتماد و رضایت زناشویی بر اساس نوع آشنایی و نوع ازدواج

11:10-10:30

آقای سیدامید ستوده

تأثیر درمان شناختی رفتاری گروهی و آموزش شناختی گروهی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی

12-11:15

خانم خدیجه شیرالی نیا

سازگاری پس از طلاق

12:45-12

دکتر غلامحسین رحیمی دوست

شیوه های بهبود خوانایی متون درسی

14:40-14:10

 مکان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آمفی تئاتر


سمینارهای یکشنبه مورخ 17/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده علوم‌تربیتی

 

آقای سیدعباس رضوی

مروری بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر و کاربردهای آموزشی آن

15:10-14:40

آقای حسین الهام‌پور

بررسی موانع و مشوق‌های مطالعه دانشجویان دانشگاه

15:40-15:10

 دکتر عبدا... پارسا

بررسی میزان پذیرش از پدیده جهانی شدن در نظام مدیریتی آموزش و پرورش خوزستان

16:10-15:40

 

 

جهاددانشگاهی واحد استان خوزستان

خانم ندا شفیعی

گفتاری پیرامون ارتباطات و توسعه

16:40-16:10

آقای سلیمی

و خانم حاجی شاهی

آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و کارآفرینان موفق

17:10-16:40

خانم معصومه دهدشتی‌سانی

بررسی رابطه بین ادراک خویشتن و ارزشهای شخصیتی با سازگاری اجتماعی

17:40-17:10

   مکان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آمفی تئاتر


سمینارهای روز دوشنبه مورخ 18/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده علوم‌تربیتی

آقای محمدحسن عظیمی

عصر دیجیتال: خدمات و منابع مرجع

9:20-8:40

آقای امین زارع

مبانی و مفاهیم چنگ آوری اطلاعاتی

10-9:20

آقای غلام حیدری

آشفتگی واژه شناختی در حوزه کتابداری و علم اطلاعات

10:55-10:15

آقای صالح رحیمی

مبانی مدیریت دانش

11:35-10:55

 

خانم  میترا پشوتنی

 

بررسی انگیزه‌های انتشار آثار علمی توسط کتابداری

12:15-11:35

 دکتر سیروس عالیپور

معنا درمانی

14:30-14:10

 دکترفاطمه کیانپورقهفرخی

بررسی رابطه خشنودی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان شرکت نفت اهواز

14:50-14:30

   مکان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آمفی تئاتر

 

سمینارهای روز دوشنبه مورخ 18/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده علوم‌تربیتی

دکتر یداله زرگر

بررسی عوامل شادکامی در دانشجویان‌دانشگاه شهید چمران

15:10-14:50

 دکتر سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی

تعامل محیط و شخصیت در پیش‌بینی خشنودی شغلی

15:30-15:10

دکتر نجمه حمید

بررسی اثرات موسیقی درمانی، تفکر مثبت و حمایت اجتماعی بر وضعیت روانی و جسمانی بیماران زن دچار سرطان سینه

16:05-15:45

 دکتر ناصر بهروزی

مقایسه انگیزش پیشرفت در دانشجویان با نمره کارآفرینی بالا و دانشجویان با نمره کارآفرینی پایین

16:25-16:05

تأثیر رفتار سلطه گرایانه والدین بر خلاقیت کودکان

16:45-16:25

دکتر کیومرث بشلیده

 

بررسی رابطه‌ی سبک‌های اسنادی با نرخ حوادث شغلی با توجه به نقش میانجیگر ویژگی شخصیتی

17:05-16:45

   مکان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آمفی تئاتر


کارگاه های آموزشی روز دوشنبه مورخ 18/9/87

ارائه دهنده

موضوع کارگاه

مکان

ساعت

 دکتر فریده عصاره

روش استفاده از کتابخانه دیجیتالی روزنت  (جهت اعضای هیأت علمی)

سایت کامپیوتر

دانشکده علوم تربیتی

12-10

 دکتر سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی

آموزش تحلیل روابط میانجی و تعدیل کننده در پژوهش‌های علوم رفتاری با استفاده از نرم افزار SPSS

16-14

 دکتر فریده عصاره

روش استفاده از کتابخانه دیجیتالی روزنت (جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

18-16

 دکتر نجمه حمید

آموزش مهارت‌های زندگی و مشاوره ازدواج

تالار دکتر پاک سرشت

دانشکده علوم تربیتی

16-14

 دکتر رضا خجسته مهر

فنون تشخیص و انتخاب همسر مناسب و راهبردهای حفظ همسر

18-16