نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21990

21990


برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

 

      ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سمینارهای روز شنبه مورخ 16/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

 

 

 

 

دانشکده اقتصاد و

علوم اجتماعی

آقای ابراهیم سرخه

نقد و بررسی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

14-13:30

خانم اسلام فاخر

محیط سازمانی مهمترین عامل تعیین کننده بقا  یا نابودی

14:30-14

دکتر رشید انصاریان

رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در رابطه با ممنوعیت
حزب عدالت و توسعه

15-14:30

دکتر کریم رضادوست

انقلاب اسلامی: چالشی بر نظریه‌های انقلاب

15:30-15

دکتر منصور زراء نژاد

مبانی و روشهای تحقیق در اقتصاد اسلامی

16-15:30

جهاددانشگاهی واحداستان خوزستان

 مهندس سیدعلیرضا علوی

پیامدهای اقتصادی پذیرش بومی دانشجویان

16:30-16

 

مکان: سالن سمینار (1) دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


سمینارها

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

تاریخ

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشگاه پیام نور

16/9/87

دکتر کریم سواری

بررسی اهداف پیشرفت، مدیریت زمان و خود اثر بخش یا اهمالکاری تحصیلی

15:30-15

 

 

سازمان امور اقتصادی و

دارائی خوزستان

خانم اسماء کریمی کیا

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تقاضای واردات در ایران

16-15:30

آقای فرهاد ترحمی

بررسی نقش بخش خدمات مالی در ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران

16:30-16

خانم مونا آبسته

جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و چشم انداز اصلاح ساختار این صنعت

17-16:30

 

 

دانشکده اقتصاد و

علوم اجتماعی

 

 

17/9/87

 دکتر حسن فرازمند

بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

10:30-10

 دکتر عبدالمجید آهنگری

تاریخچه شوکهای قیمتی نفت و اثرات آن بر اقتصاد کشورهای صنعتی

11:30-11

آقای ابراهیم انواری

بررسی علل نوسانهای اقتصادی از دیدگاه مکاتب مختلف

12:30-12

دکتر عبدالمحمد مهدوی

ابر، پارادایم، مدیریت مبتنی بر حق

14:30-13:30

 

مکان: سالن سمینار (2) دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


 

سمینارهای روز یکشنبه مورخ 17/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

 

 

 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

آقای سیدجواد آقاجری

مطالعات بین رشته‌ای علم اقتصاد

10-9

خانم الهه موالی زاده

دیدگاه دانشجویان شهید چمران نسبت به ازدواج

11-10

 دکتر نورمحمد نوروزی

سازمان‌های بین المللی و روند گذار به دموکراسی: بررسی مورد نقش سازمان تجارت جهانی(WTO)

12:30-11:30

آقای عزیز حزباوی

جمعیت و چالش‌های اجتماعی

14-13

دکتر علی حسین حسین‌زاده

انقلاب فرانسه، علل و پیامدها

15-14

شرکت مخابرات استان خوزستان

 مهندس سیروس داودی

خلاقیت کارآفرینی و کسب کار

15:30-15

جهاددانشگاهی واحد استان خوزستان

خانم شیما عباس‌زاده

چالش‌های پیش روی مدیریت مخازن کشور

16-15:30

خبرگزاری دانشجویان ایسنا

خانم نجمه ابراهیم پور

بررسی عوامل بیکاری استان خوزستان

16:30-16

 

مکان: سالن سمینار (1) دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


 

سمینارهای روز دوشنبه مورخ 18/9/87  

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

 

 

 

 

 

 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 دکتر کریم رضادوست

تشیع : ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

9-8:15

دکتر حسین آقائی

صلاحیت کیفری شوراهای حل اختلاف

10-9:15

 دکتر منصور صمدی

فنون مذاکرات تجاری

11-10:15

 دکتر پژمان محمدی

نقد و ارزیابی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/4/87:
با تأکید بر صلاحیت حقوقی

12-11:30

دکتر بهمن حاجی‌پور

کسب مزیت رقابتی از دانش سازمانی: نظریه‌ها و مدل‌ها

13-12:15

آقای عبدالحسین نیسی

مقایسه پارادایم‌های سه‌گانه روش شناسی، تحقیق در سازمان و مدیریت

14-13:15

آقای فرشاد رومی

نظام انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده

15-14:15

 

مکان: سالن سمینار (1) دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


 

سمینارهای روز دوشنبه مورخ 18/9/87  

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

 

 

 

 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

خانم دکتر بلقیس باورصاد

تولید ناب

10-9

دکتر سید عزیز آرمن

استراتژیهای مدل سازی و معیارهای ارزیابی یک مدل

10:30-10

آقای ابراهیم انواری

اثر آزاد سازی تجاری بر زیر بخشهای پتروشیمی ایران

11:30-11

دکتر سید مرتضی افقه

اسلام و توسعه- بررسی تطبیقی مفهوم توسعه در اسلام و ادبیات موجود

12:30-12

دکترمعصومه  باقری

دگرگونیهای اجتماعی و عوامل موثر بر آن

14-13

خانم الهه موالی زاده

بررسی وضعیت زنان در مدیریت ایران

15-14

 

 

مکان: سالن سمینار (2) دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 

 

 

سمینارهای روز چهارشنبه مورخ 20/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

آقای جهان‌میر پیش بین

خصوصی سازی در ایران

15-14

 دکتر ولی خدادادی

تبیین دلایل عدم موفقیت تحقیقات حسابداری در ایجاد توسعه رویه‌های حسابداری

16-15

آقای محمد آیتی مهر

کاربرد مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه در تصمیم‌گیری مدیران

17-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان: سالن سمینار (1) دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 

 

 

کارگاه های آموزشی :

مکان

ارایه دهنده

موضوع کارگاه

تاریخ

ساعت

سالن سمینار(2) دانشکده اقتصاد

آقای جهان‌میر پیش‌بین

اقتصاد خانواده

16/9/87

15-13

سالن سمینار

دانشکده اقتصاد

آقای یعقوب اندایش

بررسی روشهای هدفمندسازی یارانه‌ها در کشورهای در حال توسعه (ترجمه کتاب)

17/9/87

 

15-14:30