نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15863

15863


 برنامه‌های بازدید و ارتباط با صنایع به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

 

 

کلیه دانشجویان و علاقمندان برای ثبت‌نام و حضور در برنامه‌ها به محل‌های تعیین شده در برنامه مراجعه کنند.

 

ردیف

نوع برنامه

تاریخ

زمان و محل حرکت

محل ثبت‌نام و هماهنگ‌کننده

1

بازدید از تأسیسات

شرکت ملی حفاری

یکشنبه

 26/9/85

30/8 صبح، پارکینگ دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی ـ

مرکز تحقیقات حفاری

2

نمایش پرواز

هواپیمای مدل

دوشنبه

 27/9/85

10 صبح، زمین چمن فوتبال دانشگاه

دانشکده مهندسی ـ

گروه مهندسی‌مکانیک

3

بازدید از تأسیسات

شرکت گاز خوزستان

سه‌شنبه

 28/9/85

9 صبح، پارکینگ دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی ـ مرکزتحقیقات گاز خوزستان

4

بازدید از نیروگاه زرگان

چهارشنبه

 29/9/85

8 صبح، پارکینگ دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی ـ

گروه مهندسی برق

5

بازدید از سردخانه کوثر

پنج‌شنبه

 30/9/85

8 صبح، پارکینگ دانشکده مهندسی

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

 

ستاد هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز