نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21923

21923


برادر گرامی جناب آقای دکترامیدعلی کرم زاده شهنی/ عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

برادر گرامی جناب آقای دکتر نصراله امامی / عضو محترم هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر فریده عصاره /عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن دستگیر/ عضو محترم هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم‌اجتماعی

برادر گرامی جناب آقای دکتر پرویز شیشه‌بر/ عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی

برادر گرامی جناب آقای دکتر عبدالرحیم هوشمند/مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر علیرضا زراسوندی/ مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلائی/ مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه

خواهر گرامی سرکار خانم زهرا گودرزی/ کارشناس محترم بانک اطلاعات پژوهشی