نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21999

21999


برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

 

                ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

دانشکده کشاورزی

سمینارهای روز یکشنبه مورخ 17/9/87

دانشگاه/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده کشاورزی

دکتر امیر آینه بند

کاربرد ماهواره در علوم زراعی

12:45-12

 دکتر پیمان حسیبی

بررسی سازوکار آنتی اکسیدان‌های گیاهی در تنش دمای پایین

13:30-12:45

جهاد دانشگاهی واحد استان خوزستان

 مهندس مریم شایان

بررسی نقش روی در کاهش اثرات سوء کادمیم بر عملکرد و کیفیت دانه گندم

14:30-14

 مهندس علی شهبازی

تأثیر پلی‌اکریل آمید بر ظهور جوانه‌های گیاهان در خاک‌های مستعد تشکیل سله

15:30-15

 مهندس سارا شریفی حسینی

بررسی اثر کودهای شیمیایی در پالایش زیستی خاک‌های زراعی آلوده به نفت خام

16:30-16

دانشگاه پیام نور

 مهندس لطف اله عبدالهی

اثر کاربرد فیلتر تکنیک و باگاس نیشکر بر روی ارتفاع ساقه، جوانه زنی و... نیشکر

17-16:30

مکان: دانشکده کشاورزی سالن سمعی و بصری

 


سمینارهای روز دوشنبه مورخ 18/9/87

 

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده کشاورزی

دکتر حمید رجبی معماری

مهندسی کلروپلاست

10:45-10

 دکتر اسفندیار فاتح

آللوپاتی و کاربرد آن در مدیریت علف‌های هرز

11:30-10:45

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

 

 دکتر محمد نعمتی

URS در ساختمان و تجهیزات مراکز پژوهشی و مراکز تولید فرآورده‌های بیولوژیک

14:30-14

 دکتر عبدالرحمن پولادی

GMP در تولید و بسته‌بندی داروها و فرآورده‌های بیولوژیک

15:30-15

 دکتر راضیه حیدری

و مهندس علیرضا فروزان

کاربرد کلستریدیاها در درمان سرطان

16:30-16

مکان: دانشکده کشاورزی سالن سمعی و بصری