نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

22001

22001


برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

 

                ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

دانشکده مهندسی علوم‌ آب

سمینارهای روز دوشنبه مورخ 18/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده مهندسی علوم آب

دکتر محمود شفاعی بجستان

ارائه گزارش شرکت در سمینار بین‌المللی سازه‌های هیدرولیکی

9-8:30

دکتر سیدمحمود کاشفی پور

مدل سازی یک بعدی- دو بعدی فلزات سنگین در مجاری روباز (مطالعه موردی رودخانه کارون)

9:30-9

 دکتر محمود بینا

پدیده کاویتاسیون در مجاری آب

10-9:30

 دکتر عبدالکریم بهنیا

پژوهشی در نحوه ساخت بند میزان در شوشتر با نگرشی بر کتاب فائق البیان

11-10:30

 مهندس حیدر زارعی

تأثیر سازند گچساران بر کیفیت آب رودخانه‌های استان خوزستان

11:30-11

شرکت توسعه منابع آب

و نیروی ایران

 مهندس  بزرگزاده

استراتژی صنعت برق آبی

12:30-11:30

مکان: دانشکده مهندس علوم آب سالن سمینار 

 


سمینارهای روز دوشنبه مورخ 18/9/87

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده مهندسی علوم آب

دکتر مجید بهزاد

واسنجی قطره چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

9-8:30

 دکتر هادی معاضد

ضدعفونی آب با اشعه UV و مقایسه آن با سایر مواد ضدعفونی کننده

9:30-9

 دکتر عبدعلی ناصری

مطالعه تأثیر کشت نیشکر روی هدایت هیدرولیکی خاک اراضی جنوب اهواز با استفاده از نفوذسنج گلف

10:30-10

دکترحیدرعلی کشکولی

استفاده از تکنولوژی‌های نوین در شیرین کردن و تصفیه آبهای نامتعارف

12-11:30

مهندس زهرا ایزدپناه

معرفی نفوذسنج گلف

12:30-12

مکان: دانشکده مهندس علوم آب سالن سمینار

 


کارگاه های آموزشی :

شرکت/دانشکده

ارائه دهنده

عنوان کارگاه

تاریخ

ساعت

دانشکده مهندسی‌علوم آب

 دکتر محمود شفاعی بجستان

و  دکتر هادی معاضد

روش تحقیق و مقاله نویسی

16/9/87

18-14

 دکتر نصراله جواهری

استفاده از منطق فازی در مهندسی آب

17/9/87

 

10-8

17-14

شرکت توسعه منابع آب

و نیروی ایران

آقای دکتر حیدری

پیش‌بینی و شبیه سازی بهره‌برداری کنترل سیلاب مخازن

17/9/87

 

12-10

‌مهندس‌مسعودخلیلی‌بلوطکی

و  مهندس عزیز عبیات

بررسی اثرات اجتماعی سد کارون 3 در توسعة اجتماعی و محیط زیستی استان خوزستان

 

18/9/87

 

16-14

 

 

 

 

 

 

 

 

   مکان: دانشکده مهندس علوم آب سالن سمینار