نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21994

21994


 

برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

 

                ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

 

دانشکده علوم

سمینارها

دانشگاه‌/دستگاه اجرائی

تاریخ

نام سخنران

موضوع

ساعت

دانشکده علوم

17/9/87

 دکتر نصراله کلانتری

تغذیه مصنوعی دو بخشی از استان خوزستان

10:30-10

 دکتر عادل ساکی

مطالعه و بررسی کانی‌شناسی سنگ‌های کایک سیلیکاته

11-10:30

 دکترهوشنگ پورکاسب

بررسی رفتار عناصر نادر خاک REE در نهشته‌های فسفاته شهرستان رامهرمز

11:30-11

 مهندس سیدیحیی میرزایی

روشهای تشخیصی شورابه‌ها در منابع آب زیر زمینی

12-11:30

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان

18/9/87

 مهندس فرید دولتشاهی

استاندارد و توسعه صادرات

9:30-9

 مهندس مسلم بیات

اصول مدیریت کیفیت با نگرش اجمالی بر مفاهیم و عوامل مؤثر بر آن

10-9:30

 مکان: دانشکده علوم سالن دانش