نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

22027

22027


ردیف

نام و نام خانوادگی

محور انتخاب

1

دکتر مسعود خلیلی بلوطکی

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مهندس عزیز عبیات

2

مهندس محمود یعقوبی دوست

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز خوزستان

3

مهندس احمدحسین آصفی

نیروگاه شهید مدحج (زرگان)

4

مهندس سیدعلیرضا مرعشی زاده

گروه ملی صنعتی فولاد ایران

مهندس داریوش منجزی ایستادگی

5

مهندس سعید هاشم پور

شرکت پالایش نفت آبادان

6

مهندس امیر حسینی کلورزی

شرکت فولاد خوزستان

مهندس رضا قمری

7

مهندس رضا پورآذر

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان

دکتر احمد نادری

8

مهندس مصطفی زارع دوست

اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان - بندر

مهندس شهنواز ایوبی ایبولو

9

مهندس سیروس داودی

شرکت سهامی مخابرات خوزستان

مهندس احمد تقی پور

10

مهندس عباس روحی

شرکت ملی حفاری ایران

مهندس رامتین طهماسبی پوری

مهندس حمیدرضا مردان دزفولی

مهندس علی اکبر پونده نژادان

11

مهندس فریده اقبالی

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان

12

مهندس مجید علی حوری

موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

دکتر عبدالامیر راهنما

13

مهندس سید ابوالقاسم علوی

اداره کل زندان های استان خوزستان

مهندس شاهرخ ولیزاده

14

دکتر احمد آخوند

دانشگاه پیام نور استان خوزستان

دکتر فرشاد ابراهیم پور

15

اسماء کریمی کیا

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان خوزستان

فرهاد ترحمی

16

مهندس منا گلابی

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مهندس محمد الباجی

17

دکتر محمدعلی عصاره زادگان

جهاد دانشگاهی واحد استان خوزستان

دکتر قدرت اله شاکری نژاد

مهندس علی عظیمی فر

18

دکتر شاهرخ نویدپور

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

19

مهندس ژاله مهدوی

شهرداری اهواز

مهندس امیراردلان داودی منجزی

20

خدیجه گشاس

کارمند فعال پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

21

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (مرکز منطقه جنوب و جنوب غرب)

غرفه های برتر نمایشگاه

سازمان آب و برق خوزستان

دانشگاه صنعت نفت اهواز

شهرداری اهواز

شرکت فولاد خوزستان