نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21920

21920


مقدمه


پژوهش و تحقیق برای یافتن حل یک مسأله و پیدا کردن علیّت بین متغیرهاست. تحقیق یعنی یافتن پاسخ مسائل حل نشده و یا یافتن چیزی که قبلاً پیدا نشده است، بنابراین به طور کامل وابسته به استعداد و تکاپوی انسانی است. این موضوع یعنی دستیابی به مفاهیم گوناگون علمی و تلاش برای برقراری ارتباط بین آنها به منظور رسیدن به اهداف عالیه و تعالی بشر از جمله ضروریات زندگی است. تحقق این مهم به شدت وابسته به تحقیق، تدبر و اندیشه است که خود از اجزاء اصلی پژوهش هستند. به همین دلیل است که می توان پژوهش را وسیله ای اساسی برای به حرکت درآوردن چرخ عظیم حیات انسان دانست. از سوی دیگر برقراری یک ارتباط منسجم، مستمر و هماهنگ بین یافته های اندیشمندان و پژوهشگران می تواند به عنوان عاملی بسیار مهم برای استحکام بخشیدن به نتایج تحقیقات در نظر گرفته شود.

در این راستا، به منظور تقدیر از زحمات صاحبان اندیشه و در جهت شناساندن اهمیت این موضوع بنا به پیشنهاد وزارت علوم و تحقیقات هر ساله هفته ایی با عنوان هفته پژوهش برگزار می شود که با مشارکت همه دستگاههای ذیربط در استان های مختلف همراه است.