نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21921

21921


طی حکمی که از سوی دکتر غفوری معاون پژوهشی دانشگاه صادر گردید، جناب آقای دکتر حاجی‌حاجیکلائی مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه
 به سمت 
دبیر کمیته اجرائی هفته پژوهش و فناوری 1387 منصوب گردید.