نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21991

21991


برنامه برگزاری سمینارها و کارگاه‌های علمی

در هفته پژوهش و فناوری

16 الی 20 آذر ماه سال 1387

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/rw87

 

     ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری

 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

سمینارها

نام سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

 دکتر محمود شکیب انصاری

مکانه و اهمیه اللغه العربیه فی‌الدرسات الایرانیه و الاسلامیه

16/9/87

16-14

خانم دکتر شمخی

الهی یا بشری بودن وحی و مبنای تفسیر کتاب مقدس و قرآن

18/9/87

11-10

 دکتر حسینی منش

قاعده فقهی «جب»

18/9/87

12-11

 

مکان : دانشکده الهیات آمفی‌تئاتر