طراحی و راه اندازی نخستین آزمایشگاه تخصصی گاز کشور

 

- دارای بخش تقویت فشار تا فشار 40 بار
 

- قابلیت تقلیل فشار تا فشار گاز در شبکه توزیع
 

- دارای شبکه خط لوله به طول تقریبی 1 کیلومتر
 

- قابلیت مدل سازی انواع شبکه های شاخه ای و حلقه ای
 

- دارای تجهیزات اندازه گیری و ثبت داده آنلاین
 

- سهولت ویرایش در مشخصات شبکه و مشاهده‌ی نتایج تغییرات
 

- پیشرفت فیزیکی 75 درصد

 

 

  

آزمایشگاه پلی اتیلن

 

استفاده از لوله های پلی اتیلن در شبکه ای گاز به دلیل عدم نیاز این شبکه ها به سیستم های حفاظت کاتدیک، اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که این لوله ها از مواد ویسکوالاستیک می باشند، لازم است هنگام بکارگیری آزمایش های مختلفی روی آن ها صورت پذیرد. هدف از تاسیس این آزمایشگاه، انجام آزمایش های ضروری روی این لوله ها می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه:

- دستگاه تست کشش

- دستگاهMFI

- دستگاه CNC

- دستگاه تست لهیدگی

- دستگاه OIT