شرح خدمات

 

- پیگیری و یافتن آخرین نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید در زمینه صنعت گاز مرتبط با فرآیندها و فعالیت‌های شرکت گاز خوزستان

- جستجو‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی در زمینه آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در زمینه گاز در داخل و خارج‌کشور

- ارائه مشاوره در زمینه مسائل و مشکلاتی که توسط شرکت گاز استان خوزستان به این دفتر ارجاع می‌شود

- تهیه بانک اطلاعاتی از موسسات تحقیقاتی گاز در داخل و خارج کشور

- ارائه گزارش ماهیانه در زمینه یکی از فرآیندها یا فعالیت‌های شرکت گاز استان خوزستان

- برگزاری سمینار‌های ماهیانه جهت آشنایی اساتید و دانشجویان با مسائل و مشکلات و اولویت‌های پژوهشی شرکت گاز خوزستان

- هدایت دانشجویان در جهت تعریف پروژه کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا