طرح های پژوهشی جاری

 

ردیف عنوان طرح کار فرما  تاریخ شروع
1 تدوین نرم افزار شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه های گسترده انتقال و توزیع گاز: فاز دوم، توسعه ماژول های تکمیلی شرکت گاز استان خوزستان 14/12/1392
2 راه اندازی آزمایشگاه تخصصی گاز (بخش سوم، مخازن و مانیتورینگ) شرکت گاز استان خوزستان 1/3/1396
3 راه اندازی آزمایشگاه تست پلی اتیلن شرکت گاز استان خوزستان 1/4/1395
4 بررسی ایرادات روش­های نشت یابی خطوط لوله و ارائه روش جدید شرکت گاز استان خوزستان 1/11/1395
5 تدوین راهنمای کاربردی انتخاب پوشش شرکت گاز استان خوزستان 1/7/1395

 

طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته

 

ردیف عنوان طرح کار فرما تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 تدوین نرم افزار شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه های گسترده انتقال و توزیع گاز: فاز اول، توسعه هسته محاسباتی شرکت گاز استان خوزستان 19/12/1388 17/12/1390
2 بهبود سیستم خنک کاری پنل های درپوش کوره 5 و 6 کارخانه فولاد خوزستان شرکت گاز استان خوزستان 1/10/1388 23/11/1390
3 ممیزی انرژی ساختمان­های اداری شرکت گاز استان خوزستان شرکت گاز استان خوزستان خردادماه 1388 آذرماه 1388
4 تدوین نرم­ افزار محاسبه هدر رفت گاز (GNPurge ) شرکت گاز استان خوزستان شهریور 1389 آبان 1391
5 شبیه­ سازی شبکه ­های گازرسانی توسط نرم­افزار GPNet شرکت گاز استان خوزستان خرداد 1391 اردیبهشت 1393
6 طراحی شبکه ­های لوله یک آزمایشگاه تخصصی گاز و تجزیه و تحلیل حالت‌های مختلف شرکت گاز استان خوزستان شهریور 1390 تیر 1394
7 بررسی راهکار کاهش فشار ورودی در تغییر مصرف کارخانه آجرپزی شرکت گاز استان خوزستان مهرماه 1394 شهریور 1395
8 استفاده از LNG در ناوگان حمل و نقل سنگین (فاز اول: امکان­سنجی) شرکت گاز استان خوزستان تیرماه 1395 خرداد­ماه 1396
9 صحت سنجی روابط آزمایش نشتی خطوط لوله گاز و ارائه روش­های جدید شرکت گاز استان خوزستان اردیبهشت 1395 آبان 1395