نرم‏ افزار شبیه‏ سازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه های گسترده گاز طبیعی

 

    قابلیت های نرم افزار:

 

  - مدلسازی سیستم های حفاظت کاتدیک جریان اعمالی و آند فداشونده
 
  - حاوی بانک‌های اطلاعات خاک، پوشش و میزان خوردگی در شهرهای استان خوزستان
 
  - امکان ارتباط داده‌ها مابین نرم‌افزار و GIS
 
  - استفاده از سیستم­های 64 بیتی و توانایی مدلسازی شبکه گسترده
 
  - رابط گرافیکی با فضای سه­ بعدی
 
  - ارائه توزیع پتانسیل و جریان بر روی تمامی خطوط شبکه
 
  - مدلسازی جریانهای سرگردان و افت ولتاژ محوری در شبکه خطوط لوله