پایان نامه ها

 

پایان‌نامه‌های مقطع تحصیلات تکمیلی 

ردیف

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

سال انتشار

محل انتشار

1

ابراهیم حاجی دولو

یونس شکاری

شبیه‌سازی جریان دوفازی غیردائم هم‌دما با استفاده از مدل‌های دوسیالی تراکم‌پذیر و الگوهای‌ رتبه‌کاسته 

1392

دانشگاه شهید چمران اهواز

2

سید سعید بحرینیان

زهراسجادیان

شبیه سازی میدان جریان در شیارهای یک جهته و دوجهته نشت بند گازی خشک

1394

دانشگاه شهید چمران اهواز

3

امین رضا نقره آبادی

مزدک پارسی

شبیه سازی عددی جریان آشفته دوفازی در جداکننده گاز جامد با استفاده از دیدگاه اویلری-لاگرانژی 

1389

دانشگاه شهید چمران اهواز

4

عزیز عظیمی

سروش رضایی

شبیه‌سازی عددی پراکندگی آلاینده‌های صنعتی با استفاده از روش ناحیه‌ای هوا

1396

دانشگاه شهید چمران اهواز

5

عزیز عظیمی

سیدعلی موسوی مهر

حل جریان دو بعدی یک گاز دو جزیی با استفاده از کوپل تئوری دینامیک ملکولی و دینامیک سیالات محاسباتی 

1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

6

عزیز عظیمی

مهدی منصوری ضامنجانی

مدلسازی عددی تغییرات هندسی رایزرهای گاز در لخته گیر انگشتی

 

دانشگاه شهید چمران اهواز

7

امین رضا نقره آبادی

سیانوش قریشوندی ابراکی

شبیه سازی نشت گاز از یک لوله 

1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

8

امین رضا نقره آبادی

عبدا.. وحدانی فر

مدل سازی احتراق گاز طبیعی بر اساس آنالیز واقعی آن

1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

9

افشین قنبرزاده

مرتضی دینوی زاده 

نشت یابی لوله های گاز به روش امواج آکوستیک با آنالیز موجک 

1393

دانشگاه شهید چمران اهواز

10

افشین قنبرزاده

محمدمهدی قره سوری

یافتن نشت در خط لوله به کمک روش پخش آوایی

1393

دانشگاه شهید چمران اهواز

12

کوروش حیدری شیرازی

بهنام زمانی حیدرآبادی

بررسی و مطالعه امواج هدایت شده فراصوت در لوله‌های چندلایه

1389

دانشگاه شهید چمران اهواز

13

کوروش حیدری شیرازی

حسین بهشتی رو 

بررسی ارتعاشات در خطوط لوله کمپرسورهای رفت و برگشتی 

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

14

کوروش حیدری شیرازی

محمد نخلی صحرایی

طراحی و ساخت فرستنده جریان سنج جرمی کوریولیس 

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

15

کوروش حیدری شیرازی

مژگان بلک

شبیه سازی و طراحی سیستم کنترل هوشمند فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

16

ابراهیم حاجی دولو

علی طعمی عذار

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی جریان در نازل سوت بلور و برخورد آن با صفحات پیش گرمکن نیروگاه 

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

17

مرتضی بهبهانی نژاد

علی جلودار

مقطع کارشناسی ارشد

بررسی علل افزایش دمای نقطه شبنم گاز طبیعی و مشکلات ناشی از آن 

29/06/1395

دانشگاه شهید چمران اهواز

18

مرتضی بهبهانی نژاد

محسن حسینی‌‌فرد

مقطع کارشناسی ارشد

مدلسازی و تحلیل عملکرد فیلتر های کارتریجی در ایستگاههای گاز شهری مقطع کارشناسی ارشد, 

29/06/1395

دانشگاه شهید چمران اهواز

19

مرتضی بهبهانی نژاد

مجتبی شمس سولاری

مقطعکارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی هیدرولیکی و حرارتی خط لوله انتقال هیدروکربن سنگین مقطع کارشناسی ارشد دانشجو مجتبی شمس سولاری مرتضی بهبهانی نژاد : راهنما مازیار چنگیزیان : مشاور

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

20

امین رضا نقره آبادی

سیدمحمد علوی

مقطعکارشناسی ارشد

بررسی عددی عملکرد نازل در جت پمپ گاز-گاز مقطع کارشناسی ارشد دانشجو سیدمحمد علوی امین رضا نقره آبادی : راهنما مرتضی بهبهانی نژاد : مشاور

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

21

امین رضا بهبهانی نژاد

محمود جوانمرد

مقطع کارشناسی ارشد

تدوین هسته محاسباتی نرم‌افزار شبیه‌ساز توزیع گاز طبیعی در شبکه‌های گاز شهری

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

22

ابراهیم حاجی دولو

الهام فلاح شجاعی

مقطع کارشناسی ارشد

مدل سازی و شبیه سازی جریان دوفاز در جداکننده های سیکلونی- استوانه ای گاز- مایع 

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

23

مرتضی بهبهانی نژاد

پوریا داوری

مقطع کارشناسی ارشد

طراحی مبدل حرارتی هوا به هوا جهت تأمین هوای گرم ورودی به خشک کن کارخانه های آجر پزی 

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

24

عزیز عظیمی

سروش رضایی

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه‌سازی عددی پراکندگی آلاینده‌های صنعتی با استفاده از روش ناحیه‌ای هوا 

در حال انجام

دانشگاه شهید چمران اهواز

25

عزیز عظیمی

سینا یزدی پور

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، اثرات هندسی و شرایط مرزی، برروی عملکرد نانولوله‌های کربنی در فرایند جداسازی گاز دو جزئی 

22/06/1394

دانشگاه شهید چمران اهواز

26

مرتضی بهبهانی نژاد

زهرا دستیار

مقطع کارشناسی ارشد

تخمین خطای اندازه‌گیری کنتورهای توربینی در شرایط نصب غیراستاندارد توسط شبیه‌سازی میدان جریان

30/06/1396

دانشگاه شهید چمران اهواز

27

مرتضی بهبهانی نژاد

مصطفی دریاپیما

مقطع کارشناسی ارشد

تحلیل انتقال حرارت هدایتی با استفاده از روش المان مرزی و تکنیکهای تجزیه دامنه مقطع کارشناسی ارشد 

28/11/1392

دانشگاه شهید چمران اهواز

28

ابراهیم حاجی دولو

حمزه دشتی

مقطع کارشناسی ارشد

آنالیز اکسرژی کوره‌های قوس الکتریک فولاد مقطع کارشناسی ارشد

14/04/1389

دانشگاه شهید چمران اهواز

29

مرتضی بهبهانی نژاد

میلاد محمد علیزاده

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی حفاظت کاتدیک شبکه های گاز طبیعی به روش المان مرزی

25/07/1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

30

مرتضی بهبهانی نژاد

محمدهادی معتقد

مقطع کارشناسی ارشد

طراحی آیرودینامیکی یک توربین بادی 25 کیلوواتی با استفاده از روش المان مرزی 

30/07/1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

31

مرتضی بهبهانی نژاد

امین خردمندفر

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی میزان نشتی گاز از خطوط لوله مدفون با توجه به تراکم خاک

12/12/1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

32

مرتضی بهبهانی نژاد

شهرام نیری

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی جریان غیر دائم گاز طبیعی درون شبکه های بزرگ با استفاده از فضای حالت و تبدیل لاپلاس

19/12/1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

33

مرتضی بهبهانی نژاد

حجت سعیدیان

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی گاز هدررفت در شبکه های گازرسانی 

22/12/1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

34

مرتضی بهبهانی نژاد

محسن شعبانی

مقطع کارشناسی ارشد

مدلسازی رتبه کاسته جریان ناپایای غیر همدما درون خطوط لوله گاز طبیعی

23/12/1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

35

ابراهیم حاجی دولو

افشین قریب ممبنی

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی انتقال حرارت گذرا در لوله های خنک کننده ی کوره قوس الکتریکی

12/11/1392

دانشگاه شهید چمران اهواز

36

مرتضی بهبهانی نژاد

عاطفه اذرنیا

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی انتقال حرارت هدایتی سه بعدی با استفاده از روش المان مرزی چندقطبی سریع

26/11/1392

دانشگاه شهید چمران اهواز

37

ابراهیم حاجی دولو

نوید نژادصادقی

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی انتقال حرارت گذرا در نازل ردیف اول توربین گازی

29/11/1392

دانشگاه شهید چمران اهواز

38

مرتضی بهبهانی نژاد

الهام خریدار

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی انتقال حرارت هدایتی غیر دائم با استفاده از روش المان مرزی و مدلسازی رتبه کاسته

10/03/1393

دانشگاه شهید چمران اهواز

39

مرتضی بهبهانی نژاد

محمدرضا کاویان نژاد

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه‏ سازی عددی گاز هدررفت در شبکه‏ های گازرسانی با اثرات انتقال حرارت

20/12/1393

دانشگاه شهید چمران اهواز

40

مرتضی بهبهانی نژاد

مهدی طهماسبی

مقطع کارشناسی ارشد

طراحی شبکه ‏های لوله یک آزمایشگاه تخصصی گاز و تجزیه و تحلیل حالت‌های مختلف 

02/04/1394

دانشگاه شهید چمران اهواز

41

مرتضی بهبهانی نژاد

رضوان عالمیان

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه‌سازی جریان غیردائم درون شبکه‌های توزیع گاز طبیعی در فضای حالت  

28/10/1389

دانشگاه شهید چمران اهواز

42

امین‌‌رضا نقره آبادی

محمد مهدوی منش

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی جریان دو فازی، در بستر گاز-جامد، از دیدگاه اویلر- لاگرانژ 

2/04/1390

دانشگاه شهید چمران اهواز

43

مرتضی بهبهانی نژاد

یوسف حسنی ساطحی

مقطع کارشناسی ارشد

مدلسازی رتبه کاسته جریان گذرا در شبکه‌های توزیع گاز طبیعی 

23/07/1390

دانشگاه شهید چمران اهواز

44

مرتضی بهبهانی نژاد

سیدعلی انجوی امیری

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه‌سازی عددی جریان گاز طبیعی درون رگولاتور و لوله رابط یک ایستگاه‌ تقلیل فشار گاز شهری

27/07/1390

دانشگاه شهید چمران اهواز

45

مرتضی بهبهانی نژاد

رضا ادم پیرا

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی حفاظت کاتدیک خطوط لوله گاز طبیعی به روش المان مرزی چند قطبی سریع 

 

دانشگاه شهید چمران اهواز

46

مرتضی بهبهانی نژاد

مهرنوش تارمی

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی جریان گذرا در شبکه های گازرسانی با استفاده از پردازش موازی 

06/11/1394

دانشگاه شهید چمران اهواز

47

مرتضی بهبهانی نژاد

علی نعمتی

مقطع کارشناسی ارشد

بررسی تغییرات فشار گاز ورودی بر عملکرد کوره های آجرپزی هافمن 

01/12/1395

دانشگاه شهید چمران اهواز

48

مرتضی بهبهانی نژاد

سیدعادل طالقانی اصل

کاهش انرژی حرارتی اتلافی کوره های آجرپزی هافمن ناشی از هدایت و تشعشع 

30/06/1396

دانشگاه شهید چمران اهواز

49

مرتضی بهبهانی نژاد

سیدمحسن مرتضوی نژاد

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی انتقال حرارت هدایتی سه بعدی با مقاومت تماس غیرخطی در محیطهای غیر همگن به روش المان مرزی  

30/06/1396

دانشگاه شهید چمران اهواز

50

عزیز عظیمی

اشکان چاووشی فروشانی

مقطع کارشناسی ارشد

مدل نمودن پاسخ حرارتی گذرا در محیط متخلخل با استفاده از مدل ساختاری کاتانئو تعمیم یافته 

23/12/1391

دانشگاه شهید چمران اهواز

51

مرتضی بهبهانی نژاد

اسماعیل کریمی مهر

مقطع کارشناسی ارشد

طراحی یک دبی سنج مناسب به منظور استفاده در آزمایشگاه تخصصی گاز و ارزیابی آن در شرایط مختلف کاری

در حال اجرا

دانشگاه شهید چمران اهواز

52

رضا باهوش

قربانی بیرگان

مقطع کارشناسی ارشد

شبیه سازی عددی جریان های آشفته درون محیط متخلخل با روش شبکه بولتزمن 

19/12/1393

دانشگاه شهید چمران اهواز

53

مرتضی بهبهانی نژاد

علی شکیباپور

مقطع کارشناسی ارشد

تجزیه و تحلیل آثار مخرب ناشی از ورود گاز غنی و گاز بعد از پیگ به شبکه های گازرسانی 

27/06/1395

دانشگاه شهید چمران اهواز

54

مرتضی بهبهانی نژاد

سیدمحمد احمدی

مقطع کارشناسی ارشد

مدل سازی رتبه کاسته جریان گذرای گاز طبیعی در شبکه های گسترده گازرسانی 

21/12/1391

دانشگاه شهید چمران اهواز