گروه پژوهشی شبیه سازی شبکه های گازرسانی

 

   سال تاسیس گروه پژوهشی: 1391

   ماموریت: تحلیل وضعیت و مشکلات مختلف شبکه­های گازرسانی به کمک ابزار شبیه­ سازی های مرتبط

   اهداف بلند مدت (5 ساله):

 

 • شبیه‌سازی و تحلیل فرایند‌های جریان گاز درون ایستگاه‌های اندازه‌گیری و تقلیل فشار
 • شبیه‌سازی  و تحلیل فرایندهای خوردگی لوله‌ها در شبکه‌های گازرسانی
 • شبیه‌سازی و تحلیل میدان‌های تنش و کرنش لوله‌ها در شبکه‌های  گازرسانی
 • شبیه‌سازی و تحلیل بارهای وارده بر لوله‌ها در شبکه‌های گازرسانی
 • شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های ایمنی و حفاظت شبکه‌های گازرسانی
 • شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های کنترلی شبکه‌های گازرسانی
 • شبیه‌سازی و تحلیل فرایندهای جوشکاری در اجرای شبکه‌های گازرسانی

  اهداف کوتاه مدت ( 2 ساله):

 • شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های حفاظت از خوردگی در شبکه‌های گازرسانی
 • شبیه‌سازی و تحلیل جریان‌های دائم و غیردائم درون خطوط و شبکه‌های گازرسانی
 • شبیه‌سازی و تحلیل حجم گازهای هدررفت در خطوط و شبکه‌های گازرسانی
 • شبیه‌سازی و تحلیل اثرات نشتی در خطوط و شبکه‌های گازرسانی

 

اعضای گروه پژوهشی 

ردیف نام ونام خانوادگی  رشته و گرایش  مرتبه علمی
1 دکتر مرتضی بهبهانی­ نژاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی استاد
2 دکتر سید سعید بحرینیان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشیار
3 دکتر عزیز عظیمی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی استادیار
4 دکتر مازیار چنگیزیان مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی استادیار
5 دکتر سید محمد لاری بقال مهندسی مواد استادیار
6 دکتر علیرضا علی پور مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی استادیار

 

گروه پژوهشی اندازه­ گیری، پایش و کنترل شبکه‌های گازرسانی

 

  سال تاسیس گروه پژوهشی: 1391

   ماموریت: بهبود سیستم پایش و کنترل ایستگاه‌‌ها و شبکه‌‌های گازرسانی

   اهداف بلند مدت ( 5 ساله) :

   مطالعه و بررسی سیستم‌های پایش ایستگاه‌های حفاظت کاتدی

 اهداف کوتاه مدت ( 2 ساله) :

  مطالعه و بررسی سیستم‌های پایش ایستگاه‌های اندازه‌گیری و تقلیل فشار

  مطالعه و بررسی سیستم‌های پایش شبکه‌های گازرسانی

اعضای گروه پژوهشی 

ردیف نام و نام خانوادگی  رشته و گرایش  مرتبه علمی
1 دکتر امین رضا نقره آبادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشیار
2 دکتر افشین قنبرزاده مهندسی مکانیک - کنترل و رباتیک استادیار
3 دکتر کورش حیدری شیرازی مهندسی مکانیک - دینامیک و ارتعاشات استاد
4 دکتر سعیداله مرتضوی مهندسی برق - کنترل دانشیار
5 دکتر ابراهیم فرشیدی مهندسی برق - کنترل استاد