رئیس پژوهشکده

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد اشرفی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترای عمران-آب

(از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

شماره تماس: داخلی ۵۶۵۴

پست الکترونیکی:   semo.ashrafi@gmail.com