قراردادهای جاری

 

پروژه های در دست اجرا:

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

کارفرما

اعتبار (تومان)

مدت زمان (ماه)

1

توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم حوضه رودخانه کارون و دز پایین دست مخازن دز و گتوند

دکتر اشرفی

کارون بزرگ

115,000,000

16

2

ارزیابی روش های آبیاری چگالشی و تقطیری در بسترهای شن، باگاس و پرلایت در گلخانه های کوچک در اهواز

دکتر برومند نسب

کرخه و شاوور

65,875,000

24

3

بومی سازی و تدوین دانش فنی فناوری اسمز مستقیم جهت تصفیه آبهای شور و بهینه سازی و ساخت یک مدل هیبریدی اسمز معکوس-مستقیم جهت افزایش راندمان فرآیند شیرین سازی آب

دکتر حقیقی

غدیر

199,800,000

12

4

طراحی و ساخت پکیج کامل نیروگاه برق آبی کوچک

دکتر جورابیان

تعمیرات برق آبی

260,000,000

24

5

تهیه نرم افزار برآورد مساحت محصولات کشاورزی با استفاده از سنجش از دور

دکتر حیدر زارعی

مارون

108,000,000

18

6

باز طراحی فیوز پلاک سر ریز اضطراری و سامانه سیلاببر سد رامشیر با استفاده از مدل ریاضی 2 بعدی جهت بهبود مدیریت سیلاب

دکتر سجادی و دکتر احدیان

زهره و جراحی

218,000,000

15

7

مدلسازی به منظور تعیین روند منابع شوری در سامانه رودخانه جراحی تا ورودی به تالاب شادگان در حوضه آبریزرودخانه جراحی

دکتر سجادی و دکتر احدیان

زهره و جراحی

218,500,000

15

8

تحلیل و آنالیز سه بعدی در سدهای خاکی با نرم افزار SEEP-3b

دکتر دریایی

سد کرخه

20,000,000

12

9

انجام خدمات پژوهشی و مشاوره ای بمنظور تدوین نیازهای پژوهشی و توسعه فناوری سازمان در قالب برنامه 5 ساله

مدیر پژوهشکده

سازمان آب و برق خوزستان

220,000,000

12

10

مدیریت نظام مند بهینه سازی الگوی مصرف آب بر اساس مزیت نسبی و آب مجازی

دکتر انواری

مارون

184,000,000

14

11 مطالعات ارزیابی تغییرات مخزن و رسوب گذاری در محل آبگیر طرح آبرسانی غدیر (مخزن سد دز) دکتر اشرفی سازمان آب و برق خوزستان 250,000,000 3